Tekstbehandling

Gennem dette dokument skal du arbejde med en tekst fra Lorem Ipsum. Du kan hente et docx-dokument her:

Testdokument: Opgavetekst_Lorem_Ipsum.docx

Anbefaling til skriveproces

Disposition

Det bedste råd af alle er:

Skriv en disposition!

Det tager lidt tid at lave den, men det gør, at du har et overblik over skriveprocessen fra starten, så du kan få den bedste vejledning og ved hvilke kilder du skal have fat i.

Skriveprocessen

For at få den bedst mulige skriveproces skal du starte med at lave en disposition over opgavens struktur og indhold

 • Brug ikke tid på opsætning/formatering af din tekst (sidehovede, typografi osv.)
 • Lav tvunget sideskifte når du starter på nye afsnit (Ctrl+Enter)
 • Anvend løbende typografier til overskrifter
 • Indsæt løbende fodnoter til citater
 • Vent med at rette stave- og grammatikfejl til du har afsluttet din tankerække for at undgå afbrydelser
 • Hav blyant og papir liggende ved siden af, så du kan tage notater af ting du kommer i tanke om
 • Skal der anvendes billeder eller tekstbokse i opgaven, så "indsæt" en kort tekst der forklarer hvad der skal være hvor, f.eks: **Her indsættes billede af XXX** eller **Indsæt citat af YYY**.
 • Find billeder og læg dem i samme mappe som opgaven og opret et ekstra dokument til citater du kan kopiere fra i designprocessen
 • Skriv anvendt litteratur ind i litteraturlisten
 • Ret stavning og grammatik når du har skrevet teksten færdig - eller hvis du har brug for en pause i skriveriet. Undgå at gøre det samtidig!

Opgaven gemmes løbende. Hvis du gerne vil gemme de forskellige itterationer af opgaven kan det gøres ved at sætte dato og nr på f.eks: min_opgave_190917_01. Det kan være en fordel for nogle gange kan man have slettet noget man opdager man gerne ville bruge igen senere

Formatering

Det at sætte et dokument op kalds for formatering. For at undgå at tekstbehandleren laver færrrest knuder vil jeg anbefale følgende fremgangsmåde.

 1. Indsæt og formater billeder, tabeller og illustrationer. husk at kildeangive dem
 2. Indsæt sidehoved
 3. Opdel dokumentet ved hjælp af tvungne sideskift
 4. Indsæt indholdsfortegnelse
 5. Tjek at opsætningen er som den skal være og tag backup
 6. ... huskede du at tage backup, for den næste proces kan virkeligt give problemer....
 7. opret sektioner
 8. Tjek at opsætningen er som den skal være, gem dit dokument og eksporter som PDF
 9. Done!

Indholdsfortegnelse

Når man skrive større dokumenter opretter man sin indholdsfortegnelse ved hjælp af typografier. Typografer er forudvalgte fonte og fontstørrelser for titler, overskrifter, brødtekst og andre teksttyper i ens dokument.

I word finder du typografierne i båndet øverst:

i Libreoffice finder du typografierne i en rullemenu øverst til højre:

Anvendelse

Du anvender typografierne ved at sætte curseren i det det stykke tekst du vil formatere. Der er 3 fordele ved at gøre det:

 1. Alle teksstykker der har samme funktion vil få samme formatering
 2. Hvis du senere ændrer typografien vil den ændre typografien alle steder hvor den er valgt i dit dokument.
 3. Du kan bruge overskriftstypografierne til at autogenerere en indholdsfortegnelse.

Ændring af typografier

 • Microsoft Word: Højreklik på typografien og vælg Rediger
 • Libreoffice Writer: Vælg typografien og klik på pilen og vælg Rediger typografi

Opret indholdsfortegnelse

Når du har skrevet dokumentet går du op øverst i dit dokument og indsætter en tom side med Ctrl+Enter.

Sæt curseren på denne side og vælg menuerne:

 • Microsoft Word: ReferencerIndholdsfortegnelse og vælg det design du ønsker
 • Libreoffice Writer: IndsætIndholdsfortegnelse og stikordsregisterIndholdsfortegnelse, stikordsre... og tryk OK

Opdater indholdsfortegnelse

Når du har lavet ændringer i dit dokument, så skal indholdsfortegnelsen opdateres. Det gør du ved at klikke på tabellen og klikke på fanen Opdater Tabel og vælg Opdater alt.

Sidehoved, sidefodfod og sidetal

 • Microsoft Word: IndsætSidehovede og sidefod.

Guide: Sidehovede og sidefod

Fod- og slutnoter

Når man skal gøre opmærksom på noget, man ikke kan skrive i teksten anvender mand fod- og slutnoter. Det kan f.eks. være en litteraturhenvisning eller en uddybning. Forskellen mellem fod- og slutnoter er, at fodnoterne står i bunden af den konkrete side hvor slutnoterne er placeret til sidst i dokumentet.

Fod- og slutnoter skal anvendes efter de krav den konkrete opgave har.

Guide: Fod og slutnoter

Sektioner

Hvis man vil have at nogle sider i ens dokument skal have forskellig sidedesign på forskellige sider, skal man opdele sit dokument i sektioner. Når det er opdelt i sektioner kan man f.eks. ændre sideorrienteringen eller have forskellige sidehoveder forskellige steder i dokumentet.

Det gælder f.eks:

 • Hvis man vil fjerne eller ændre sidehoveder i ens dokumenter
 • Hvis man vil have at ens sidetal skal starte forfra efter indholdsfortegnelsen
 • Hvis man vil ændre en enkelt sides layout

Hver gang der skal ændres i en sides opsætning skal siden være i en ny sektion. Det betyder at man skal indsætte et sektionsskifte både før og efter den/de sider man vil ændre design på

Opret sektioner

Sektioner oprettes ved at at gå til LayoutSideopsætningSkift. Grundlæggende anvendes 2 typer:

 • Næste side - indsætter en ny side efter sektionsskifte. Denne metode anvendes hvis man indsætter sektioner i skriveprocessen.
 • Fortløbende (ANBEFALET)- Indsætter sektionsskifte på den foregående side af hvor cursoren er placeret. Denne metode anvendes når man designer dokumentet til sidst.

NOTE: Vær opmærksom på, at hvis man allerede har indsat et tvunget sideskift vil dette blive flyttet over på næste side. Man skal manuelt fjerne denne side!

Ændre sidehoved/fod

For at have forskellige sidehoveder (eller fjerne dem) i forskellige sektioner skal de "kobles" fra hinanden.

For at oprette et sidehovede og/eller sidefod skal du gå til Indsætsidehoved og sidefod.

Eksempel - fjerne sidehoveder

Her vil vi fjerne sidehovederne fra titelsiden og indholdsfortegnelsen. Det gøres ved at fjerne bindingen mellem sidehovederne i de forskellige sektioner

 1. Indsæt sektionsskifte den sidste side hvor sidehovedet skal fjernes (indholdsfortegnelsen)
 2. Dobbeltklik på sidehovedet på den efterfølgende side (den første side sidehovedet skal være på)
 3. Dobbeltklik på Sammenkæd med forrige
 1. Vælg (Dialogboksen er meget knudret formuleret, hvis den overhovede giver mening?)
 1. Fjern sidehovedet på de første sider.
 2. Done!

Ændre sideretning og størrelse

 1. Indsæt sektionsskifte før og efter den side der skal ændres
 2. Klik på siden og ændr sideretning og størrelse

Starte sidetal fra 1

 1. Dobbeltklik på sidetallet i sidehovedet.
 2. Højreklik og vælg Formater sidetal
 3. Vælg Begynd med og skriv værdien 1
 1. Opdater indholdsfortegnelsen
 2. Done!

Vær opmærksom på

 • Når man arbejder med dette kan man få mystiske resultater ud af sin formatering
 • Hvis man lægger en side ned kan sidehovede formateringenændre sig. Ændr det tilbage ved at klikke på det berørte sidehovede og vælg den ønskede sidehovedskabelonen igen.

Guide: Indsætte sektionsskift (generelt)

 1. Roter side
 2. Tilføj sidehovede og sidefod
 3. Tilføj sidetal
 4. Ændre/fjern sidehovede på en side

Objekt

Egentlig hedder det OLE (Object Linking and Embedding) og det er en feature der gør, at man kan indlejre andre dokumenter i sit word dokument. Det betyder f.eks. at man kan indlejre et regneark i sit tekstbehandlingsdokument, sådan at det automatisk vil ændre sig hvis der sker ændringer i regnearket.

Funktionen tilgåes ved at vælge IndsætTekstObjekt

Vær opmærksom på, at hvis man vælger "Kæde til fil", så vil ændringer i kildefilen automatisk blive opdateret i word.

Guide: Objekt

Anvendte dokumenter

Microsoft Office

Lorem ipsum tekst ny: Opgavetekst_Lorem_Ipsum.docx

Lorem ipsum tekst med overskrifter: Opgavetekst_Lorem_Ipsum_2.docx

Lorem ipsum tekst med Indholdsfortegnelse: Opgavetekst_Lorem_Ipsum_3.docx

Regneark: regneark_amortisationstabel.xls

Libreoffice