Social- og
sundhedsassisten

Om uddannelsen

Uddannelsens social- og sundhedsassistent (trin 2), er en vekseluddannelse med normalt 4 skole-perioder og 3 praktikperioder. Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder. Skoleundervisningen varer 32 uger. Opdelingen mellem skole- og praktikperioder fremgår af den lokale undervisningsplan. Den lokale skole-praktikplan udarbejdes under hensyntagen til tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at 1/3 af den samlede praktiktid foregår på et somatisk sygehus, og 1/3 normalt foregår i det primærkommunale område. Afhængig af organiseringen af det psykiatriske område foregår den tredjedel af praktiktiden, der vedrører det psykiatriske område, enten i en region eller i en kommune.

Hovedforløb for social- og sundhedsassistent:

Skole 16 uger
Praktik 14 uger
Skole 7 uger
Praktik 14 uger
Skole 5 uger
Praktik 14 uger
Skole 4 uger

Med en social- og sundhedsassistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde:

 • i hjemmeplejen
 • i dagcentre
 • på ældrecentre
 • på plejehjem
 • på institutioner for psykisk syge
 • på sygehuse

Når du har bevis for en bestået social- og sundhedsassistentuddannelse, har du kvalificeret dig til at søge ind på en række mellemlange videregående sundhedsuddannelser som:

 • sygeplejerske
 • ergoterapeut
 • fysioterapeut
 • pædagog
 • socialrådgiver
 • bioanalytiker
 • jordemoder
 • radiograf
 • farmakonom

Praktik

Du er garanteret en praktikplads når du er kommet ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Der er tre praktikperioder fordelt på sygehus, i psykiatrien og hjemmeplejen/plejehjem.

Der kan være mulighed for praktik i udlandet. - Hvis du er interesseret kan du kontakte Social- og sundhedssskolen.

I praktikperioderne arbejder du 37 timer om ugen og du må påregne at kunne komme til at arbejde i nogle weekender og aften/nat.

Praktik 3 i Plejen i Fredericia Kommune:

Du vil ca. 2 måneder før du starte i praktik 3 i Fredericia Kommune få tilsendt velkomstbrev samt oversigt over hvor du skal være i praktik 3.

Derefter er du medansvarlig for at kontakte distriktslederen og aftale mødetid- og sted for første arbejdsdag, samt indsende ønsker til vagtplan og ferie m.v. i god tid af hensyn til stedets planlægning af praktikuddannelsen.

I praktik 3 er der mål der skal nås få at få praktik 3 godkendt - se oversigt over målene

Ved slutningen af hver praktikperiode skal der foreligge en standpunktsbedømmelse (PASS-erklæring), der bedømmes "godkendt/ikke godkendt. Det er din vejleder der udfylder PASS-erklæringen (evt. link til PASS-erklæring så de kan se hvad det er)

Vi forventer, du er den aktive person i dine egne læreprocesser.

Turnusplan

Du kan se din turnusplan på sosuskolens hjemmeside

Du kan få adgang til den her:

Fællesmøder

Hold 1

Fællesmøder for SSA elever der er i praktik 3 i Fredericia Kommune i januar 2013:

 • Forventninger til og muligheder i praktikforløbet: Mandag, den 21. januar 2013 kl. 13.00 - 15.00

(Ovenstående møde foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.)

Der er endvidere i praktik 3 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik

 • Forflytning/Temadag: Onsdag, den 23. januar 2013 kl. 8.00 - 15.00

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Hold 2

Fællesmøder for SSA elever der er i praktik 3 i Fredericia Kommune i januar 2013:

 • Forventninger til og muligheder i praktikforløbet: Mandag, den 21. januar 2013 kl. 13.00 - 15.00

(Ovenstående møde foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.)

Der er endvidere i praktik 3 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik

 • Forflytning/Temadag: Onsdag, den 23. januar 2013 kl. 8.00 - 15.00

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Hold 3

Fællesmøder for SSA elever der er i praktik 3 i Fredericia Kommune i januar 2013:

 • Forventninger til og muligheder i praktikforløbet: Mandag, den 21. januar 2013 kl. 13.00 - 15.00

(Ovenstående møde foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.)

Der er endvidere i praktik 3 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik

 • Forflytning/Temadag: Onsdag, den 23. januar 2013 kl. 8.00 - 15.00

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Uniform og ID-kort

Af hensyn til borgerens sikkerhed bruger medarbejderne i plejen uniform og ID-kort, som du også skal have. Til det formål bedes du henvende dig til din praktikvejleder/planlægger før du starter i praktik.