Social- og
Sundhedshjælper

Om uddannelsen

Social-og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) er en erhvervsuddannelse. Uddannelsen varer i alt 14 måneder og den består af 25 ugers teori, 30 ugers praktik og 5-6 ugers ferie.

På uddannelsen opnår du færdigheder i at hjælpe ældre, syge og handicappede i deres eget hjem eller på et plejecenter inden for praktisk og personlig hjælp,omsorg og aktivering og elementær sygepleje.

For at opfylde lovens krav om adgang til SSH, skal du enten have gennemført grundforløbet (markær grundforløbet med blå så det kan linkes til sosufh.dk) indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang: sundhed, omsorg og pædagogik – eller have mindst 1 års uddannelse eller 2 års arbejdserfaring, som du har fået efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven – eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet.

Du kan søge 3 gange om året, januar. april og september måned. Du skal søge optagelse på Social- og sundhedsskolen (www.sosufh.dk). - Efterfølgende får du et svar fra skolen om du er optaget. Når du har fået svar fra skolen skal du sende privat straffeattest til Uddannelsescentret, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia før du kan ansattes af Fredericia kommune.

Fredericia Kommune ansætter ca. 26 elever på hvert hold.

Med en social- og sundhedshjælperuddannelse kan du efterfølgende arbejde:

 • i hjemmeplejen
 • i dagcentre
 • på plejehjem
 • på ældrecentre

Når du har bevis for en bestået social- og sundhedshjælperuddannelse, har du kvalificeret dig til:

 • social- og sundhedsassistentuddannelse (SSA)

Praktik

Du er garanteret en praktikplads når du er kommet ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

De 2 praktikperioder foregår i Plejen. Du vil typisk arbejde i en inde-gruppe i 1. praktik, mens du i 2. praktik arbejder i en ude-gruppe. I praktikken får du mulighed for at bruge og videreudvikle de færdigheder, du har erhvervet i skoleperioderne. Der vil være tilknyttet en praktikvejleder i praktikperioden.

Der kan være mulighed for praktik i udlandet. - Hvis du er interesseret kan du kontakte Social- og sundhedssskolen.

Både i 1. og 2. praktik er der mål der skal nås for at få praktikken godkendt.

 • Mål for 1. praktikperiode: (link til praktikhåndbog)
 • Mål for 2. praktikperiode: (link til praktikhåndbog)

I praktikperioderne arbejder du 37 timer om ugen og du må påregne at kunne komme til at arbejde i nogle weekender og aften/nat.

Før praktik 1 og 2:

Du er medansvarlig for at kontakte distriktslederen og aftale mødetid- og sted for første arbejdsdag forud for de to praktikperioder, samt indsende ønsker til vagtplan og ferie m.v. i god tid af hensyn til stedets planlægning af praktikuddannelsen.

Ved slutningen af hver praktikperiode skal der foreligge en standpunktsbedømmelse (PASS-erklæring), der bedømmes "godkendt/ikke godkendt. Den sidste praktikperiode skal bestås. Det er din vejleder der udfylder PASS-erklæringen (evt. link til PASS-erklæring så de kan se hvad det er)

Vi forventer, du er den aktive person i dine egne læreprocesser.

Turnusplan

Du kan se din turnusplan på sosuskolens hjemmeside

Du kan få adgang til den her:

Fællesmøder

Opstart september 2012

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i januar 20xx:

 • Intro til Kommunen xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 1 xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 2 xx.xx.xx kl. xx.xx

Ovenstående møder foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

Der er endvidere i praktik 1 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik.

Forflytning/Temadag xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1) og xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1)

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i april 20xx:

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i september 20xx:

Opstart januar 2013

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i januar 20xx:

 • Intro til Kommunen xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 1 xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 2 xx.xx.xx kl. xx.xx

Ovenstående møder foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

Der er endvidere i praktik 1 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik.

Forflytning/Temadag xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1) og xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1)

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i april 20xx:

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i september 20xx:

Opstart april 2013

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i januar 20xx:

 • Intro til Kommunen xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 1 xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 2 xx.xx.xx kl. xx.xx

Ovenstående møder foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

Der er endvidere i praktik 1 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik.

Forflytning/Temadag xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1) og xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1)

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i april 20xx:

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i september 20xx:

Opstart september 2013

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i januar 20xx:

 • Intro til Kommunen xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 1 xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 2 xx.xx.xx kl. xx.xx

Ovenstående møder foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

Der er endvidere i praktik 1 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik.

Forflytning/Temadag xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1) og xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1)

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i april 20xx:

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i september 20xx:

Opstart januar 2014

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i januar 20xx:

 • Intro til Kommunen xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 1 xx.xx.xx kl. xx.xx
 • Intro til Praktik 2 xx.xx.xx kl. xx.xx

Ovenstående møder foregår på Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

Der er endvidere i praktik 1 planlagt en temadag om fysisk & psykisk arbejdsmiljø og forflytningsteknik.

Forflytning/Temadag xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1) og xx.xx.xx kl. xx.xx (for de SSH-elever der er i praktik i distrikt x,x, i praktik 1)

Temadagen afvikles på adressen – Vendersgade 4 (I.P. Schmidt (1. sal)), 7000 Fredericia.

Møderne og temadagen indgår i den planlagte tjenestetid.

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i april 20xx:

Fællesmøder for SSH-holdet der startede uddannelsen i september 20xx:

Uniform og ID-kort

Af hensyn til borgerens sikkerhed bruger medarbejderne i plejen uniform og ID-kort, som du også skal have. Til det formål bedes du henvende dig til din praktikvejleder/planlægger før du starter i praktik.