Genvejstaster

Generelt

Funktion Windows Mac
Kopier Ctrl+c cmd+c
Klip Ctrl+x cmd+x
Fortryd Ctrl+z cmd+z
Gentag Ctrl+y cmd+y
Gem Ctrl+s cmd+s
Gem som Ctrl+Shift+s cmd+Shift+s
Åbn Ctrl+o cmd+o
Nyt dokument Ctrl+n cmd+n

Tekstbehandling

Når man arbejder i tekstbehandling kan man anvende pile- og funktionstasterne til at navigere i dokumentet. Generelt gælder der:

Funktion Windows Mac
Bevæg cursor ;;; ;;;
Bevæg cursor et ord (vandret) Ctrl+;Ctrl+ Alt+Alt+
Bevæg cursor et afsnit (lodret) Ctrl+;Ctrl+ cmd+;cmd+
Bevæg cursor til start/slutningen Home / End fn+ / fn+
Bevæg cursor en side op/ned pg up / pg dn fn+ / fn+

Hvis man vil markere tekst mens man flytter den trykker man Shift ned samtidig.

Funktion Windows Mac
Indsæt sideskifte Alt+Enter Shift+cmd+Enter

Gimp

Funktion Windows Mac
Eksporter Ctrl+e cmd+e
Eksporter som Ctrl+Shift+e cmd+Shift+e

Funktion Windows Mac
Beskæring Shift+c Shift+c
Rotering Shift+r Shift+r
Markeringsværktøj u u
Flyt m m
Klon c c
Reparation h h
Sløring Shift+u Shift+u
Lysne/brændeværktøj Shift+d Shift+d

Geany

Funktion Windows Mac
Kør F5 Fn+5
lav til kommentar Ctrl+e cmd+e
Kopier linie Ctrl+d cmd+d