ITB-projekt F2018

Ver: 12012018_01

Projektformulering

Du skal lave et oplæg til en hjemmeside, ud fra et selvvalgt produkt. Projektet skal som minimum indholde:

  • Et udkast til en hjemmeside
  • Her kan du inddrage både bootstrap og fysiske mockups

  • Et eksempel på en database til hjemmesiden (f.eks. kunde, ordre, inventar og leverandør)
  • Databasen skal være lavet og dokumenteret bl.a. med ER-Diagrammer

  • En skriftlig dokumentation af udviklingsprocessen (overvejelser, valg og teori)
  • I den skriftlige dokumentation skal du samle dokumentationen for de ovenstående punkter. Billeder af alle dine mockups skal være i et bilag til dokumentation.

Omfang

Produktet har et omfang af 20 timer uddannelsestid, og er fordelt efter følgende skema i ugerne 8-14 (til påskeferien)

Uge 8 9 10 11 14
Ti 1. modul 80 80 80 80 80
On 1. modul 80 - 80 80 80
to 5. modul 80 80 - 80 80
fr 4. modul 80 80 - 80 -
timer pr. uge \( 5 \frac{ 1 }{ 3 } \) \( 4 \) \( 2 \frac{ 2 }{ 3 } \) \( 5 \frac{ 1 }{ 3 } \) \( 4 \)

Der er altså i alt \( 21 \frac{ 1 }{ 3 }\) timer til hele forløbet.

Aflevering

Dokumentationen afleveres udskrevet i 2 eksemplarer, og med 2 stk. CD-ROM som indeholder: Hjemmeside, database og dokumentation i PDF-format.

Dokumentationen samt CD-ROM afleveres fredag d. 13/4 (uge 15) senest kl. 12:45 i administrationen.

Bekendtgørelse

Følgende er taget fra bekendtgørelsen afsnit 3.2 - arbejdsformer

Ved valg af prøveform b): I den afsluttende periode af undervisningen afsættes 20 timers uddannelsestid til, at eleverne med vejledning fra læreren gennemfører et projekt individuelt eller i grupper af to til tre personer. Projektet skal være inden for rammerne af et projektoplæg stillet af skolen, og projektbeskrivelsen skal godkendes af skolen. Projektet skal bestå af et it-produkt og en skriftlig dokumentation af udviklingsprocessen. Projektet skal indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter og i den eventuelle prøve. Før prøven sendes projektet til censor.

Se hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395#Bil4