Dokumentation Niveau C

Du skal skrive en mindre opgave i faget IT C, hvor du skal besvare følgende:

Indhold

Du skal i opgaven forholde dig til og besvare følgende problemstillinger og spørgsmål.

  • Kom med eksempler på hvordan IT påvirker din hverdag som privatperson (individ), som arbejdstager (virksomhed) og som borger (samfund).
  • Beskriv nogle ændringer som IT har medført inden for de sidste 10 år
  • Hvilken betydning har IT for fællesskaber (positivt og negativt)
  • Der bliver talt om et A og et B hold i forhold til IT, hvor A-holdet er dem som kan anvende IT og B-holdet er dem som har svært ved det. Hvilke befolkningsgrupper vil du placere på henholdsvis A og B holder ( f.eks. ud fra. alder, køn, uddannelse, handikap)? Hvilket hold er du på?

Formelle krav

Opgaven skal være sat op med:

  • Forside
  • Indholdsfortegnelse
  • Sidehoved/sidefod
  • litteraturliste
  • evt. bilag

Omfang

Opgaven skal fylde 4-5 sider (2400 anslag inkl. mellemrum) foruden forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.