ITC opgave - persondata

Opgaveformulering

Læs: https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/

Find et billede på nettet, som ligger lige på grænsen af om der skal indhentes tilladelse til at vise billedet. Altså hvor der kan argumenteres med at det både er et situationsbillede, og men også hvor man med "rimelighed" kan argumentere for at billede kan være udstillende, udnyttende eller krænkende.

Se f.eks. nedenstående billede

http://politirapporten.nu/wp-content/uploads/2014/07/Begravelse-Bandidosrockeren-Big-Mac-12-07-2014-17.jpg

Diskuter og argumenter både for og imod, og kom med din personlige vurdering

Kig også på grundlovens § 71 stk. 1 og § 72 (http://www.grundloven.dk/)