IT C - EUD/EUX

Undervisningens indhold

For at skabe en sammenhæng i faget kommer undervisningen til at arbejde i tre "søjler".

 • Brancherelevante IT-systemer
 • Databaser og datahåndtering
 • Informationsteknologiske forandringsprocesser

Fagets mål

 1. Udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i brancherelevante opgaver,
 2. undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data,
 3. anvende en database til behandling af data og udtrække information fra denne,
 4. anvende data på tværs af programmer,
 5. redegøre for, hvordan informationsteknologi kan anvendes til tids- og ressourcestyring,
 6. anvende modeller til analyse og vurdering af behov for informationsteknologiske løsninger,
 7. udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi,
 8. redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet og
 9. reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk problemstilling, samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt.

Brancherelevante IT-systemer

Under brancherelevante IT-systemer skal du lære at anvende computeren til at formidle information og budskaber. De områder du skal have kendskab til er:

 1. Kommunikationsmodeller
 2. internet,
 3. præsentation,
 4. tekstebehandling,
 5. regneark og
 6. billedbehandling

Kommunikationsmodeller

For at have en ramme at diskutere kommunikation vil vi anvende 2 måder at analysere og forholde sig til komunikation: Transmission og Interaktion.

Transmissions Interaktion

Derudover vil vi se på 3 kommunikationsmodeller der spænder fra web 1.0 → web 3.0 f.eks. transmissions- og interaktionsparadigmet.

Web Brugeren Kommunikations paradigme Vurderingskriterie
1.0 envejs informations- og vidensdeling Transmission Usability
2.0 fler-vejs informations- og vidensdeling Interaktion User eXperince (UX)
3.0 Delt og genbrugt data Datamining (behandling af data) Værdier

Web 3.0 bliver også kaldt det semantiske web. Tim Berners-Lee (opfinderes af internettet) kalder det et "Web indhold der giver mening for computere" (kilde).

Forslag til model:

Internet

Internettet har i løbet af det sidste årti udvidet og/eller overtaget funktioner i borgerens, medarbejderens og virksomhedernes liv. Det betyder at du skal have kendskab til:

 1. Browseren
 2. Email
 3. Skype
 4. Sociale netværk
 5. Faglige og interessenetværk

Præsentation

I mange sammenhænge skal du fremlægge for en gruppe af mennesker, og her anvender man ofte præsentationsprogrammer. Det betyder at du skal kunne:

 • ... opstille effektive og anvendelige præsentationer
 • ... opstille en realistisk tidsplan for en fremlæggelse
 • ... arbejde med mindmapping
 • ... anvende fremlæggelsesteknikker f.eks: cue-cards

Programmer: Powerpoint, Impress og Google Slides

Tekstbehandling

Under tekstbehandling skal du lære at skrive forretningsbreve og opgaver. Det betyder at du skal kunne:

 • ... anvende typografier og indholdsfortegnelse
 • ... anvende sidehovede, sidefod, fodnoter og litteraturliste
 • ... anvende sekstioner og brevfletning
 • ... indsætte billeder og illustrationer
 • ... have en viden om dokumentformater og XML

Programmer: Word, Libreoffice og Google Docs

Regneark

Under regneark skal du lære hvordan man anvender regneark opstiller simple regneark så du kan opstille et regnskab, lave diagrammer og anvende regnearkets funktionalitet. Det betyder at du skal kunne:

 • ... opstille et regnskab,
 • ... lave diagrammer og
 • ... integrere regneark i tekstdokumenter.
 • ... anvende regnearkets funktionalitet.

Programmer: Excel, Calc og Google sheets

Billedbehandling

Ofte har man brug for at indsætte billeder, diagrammer og illustrationer i sit materiale, og derfor er det godt at have et grundlæggende kendskab til billedbehandling og illustrationsprogrammer. Det betyder at du skal kunne:

 • ... lave simpel billedbehandling
 • ... vide noget om billedkomposition
 • ... konvertere mellem billedformater og rette mindre fejl og mangler på billedet
 • ... lave simple illustrationer

Programmer: Gimp, Inkscape og draw.io

Databaser og datahåndtering

Information er nøgleordet når vi snakker IT, og for at kunne samle data anvender man databaser. Rigtig mange hjemmesider anvender database som baggrund, og sociale netværk som f.eks. Facebook anvender databaser til at holde styr på alle de data brugerne anvender. Derfor er det vigtigt at have en forståelse for hvordan databaser fungerer og hvad de kan anvendes til.

Det betyder at du skal kunne:

 • ... designe og oprette databaser
 • ... tilføje, slette og søge i data
 • ... anvende og vide noget om forskellige datatyper
 • ... anvende og vide noget om
 • ... anvende og vide noget om unikke og primær-/fremmednøgler

Informationsteknologiske forandringsprocesser

Lovgivning

Ophavsret og persondata

Overvågning ↔ information

Systime: https://it-eud.systime.dk/index.php?id=369

Vejledning om risikostyring (pdf)

Dokumenter

Bekendtgørelsen for ITC EUD/EUX: IT på Retsinformation