_
Abricotine

Abricotine (http://abricotine.brrd.fr) er en ekstrem konfigurerbar markup editor, som giver brugeren mulighed for at skrive dokumenter, der kan eksporteres direkte til browseren, og derfra printes til f.eks. PDF.. Abricotine bruger hunspell til stavekontrol, og har man f.eks. installeret Libreoffice, er ihvertfald den danske allerede installeret.

Hent Abricotine: https://github.com/brrd/Abricotine/releases

Programmet konfigureres igennem tekstfiler, og den som er interessant i denne sammenhæng er den som formaterer udseendet på webview. Man får adgang til konfigurationsfilerne igennem menuen.

... på Windows

Edit → Open Config Directory

... på Mac

Abricotine → Open Config Directory

Konfiguration

Konfiguratione af Abricotine udføres i 4 trin:

 1. Opret ny template
 2. Installer dansk oversættelse
 3. Installer ordbøger
 4. Ændr konfigurationsfilen config.json

Templates

Man kan altså ved hjælp af disse konfigurationsfiler lave en hel standardiseret opsætning af dokumenter, hvor man i skriveprocessen ene og alene er fokuseret på indholdet.

Her vil vi tilføje en template jeg har lavet (academic), og den skal tilføjes i mappen ../templates

Opret mappen ../templates/academic, og læg filerne nedestående skema ind de beskrevne steder.

Fil Sti Beskrivelse Download
template.json ../templates/academic/template.json Fil det beskriver forfatter og andre detaljer om den konkrete template template.json
template.html ../templates/academic/template.html Indeholder den HTML5 skabelon, som markup-scriptet omdannes efter. Herindsætter du ekstra kode, hvis du ønsker det template.html
assets/styles.css ../templates/academic/assets/styles.css CSS-koden til HTML5 dokumentet. I dette dokument laver du de tilrettelser til designet du ønsker. styles.css
assets/toc.js ../templates/academic/assets/toc.js En javascriptkode vi tilføjer, for at få en indholdsfortegnelse. Dette javascript er hentet fra http://www.whitsoftdev.com/articles/toc.html, og jeg har lavet enkelte rettelser i det, for at give en pænere udskrift. toc.js

Det som er specielt ved denne template er, at den indeholder nogle ekstra features:

 • Indholdsfortegnelse (toc))
 • For at indsætte en indholdsfortegnelse skrives koden: <div id="toc"></div>

 • Sideskift
 • for at indsætte linieskift skrives koden: <div class="pb"></div>

Ordbøger

Abricotine anvender hunspell ordbøger. Hvis du allerede har installeret Hunspell ordbøger, eller f.eks. har Libreoffice installeret så følg vejledningen nedenfor.

Følg denne guide til at hente de ordbøger du har brug for: Ordbogs guide.

Når du har hentet ordbøgerne skal du:

 1. Oprette mappen ../dict/da_DK
 2. Kopier filerne da_DK.aff og da_DK.dic ind i den.

Ordbogsfunktionen er ikke fuldt ud implementeret, da den kun registrerer om ordet er korrekt stavet eller ej. Man kan ikke få forslag til rettelse af stavefejl.

Præferencer

Præferencerne i Abricote bliver sat i filen config.json, som ligger i roden når du åbner Edit → Open Config Directory. Enten skal de enkelte parametre sættes med true/false, stier eller betegnelser.

Herunder er filen vist, med beskrivelser efter . Teksten i rammen herunder må ikke kopieres ind i filen da json-formatet ikke understøtter kommentarer!

	
{
 "autopreview": {		← Om markupteksten skal erstattes med objektet
  "image": true,					
  "todolist": true,				
  "iframe": true,					
  "anchor": true,					
  "math": true					
 },
 "autopreview-domains": [
  "dailymotion.com",
  "deezer.com",
  "dribbble.com",
  "facebook.com",
  "github.com",
  "google.com",
  "instagram.com",
  "pinterest.com",
  "soundcloud.com",
  "spotify.com",
  "twitter.com",
  "vimeo.com",
  "youtube.com"
 ],
 "autopreview-security": true,		
 "editor": {
  "font-size": "16px"
 },
 "highlight-modes": "",
 "preview-template": "academic",		← Ændr til "thj01" (anvender min skabelon)
 "startup-commands": {
  "showBlocks": true,				← Ændr til true (Samler elementerne)
  "showHiddenCharacters": true,
  "showTocPane": true,			← Ændr til true (Viser indholdsfortegnelsen)
  "autoCloseBrackets": true
 },
 "spellchecker": {
  "active": true,
  "language": "da_DK",			← Ændr til da_DK 
 },
 "theme": "default",
 "window": {
  "showMenuBar": true,
  "lang": "da"					← Tilføj denne linie for at aktivere den danske oversættelse
 }
}
	

Opbygning af dokument

For at kunne få den fulde kontrol over dokumentet har jeg valgt ikke at inkludere indholdsfortegnelsen i selve skabelonen, da den kun er nødvendig i dokumentationer, større opgaver og lignende.

Herunder er vist opbygningen af en dokumentation med en indholdsfortegnelse. Det kræver at du har lavet overstående ændringer.


#En Dokumentation

![alt text](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png)

Skrevet af Thomas Jensen

Mail: Thomas@fakemail.dk

<div id="toc"></div>

<div class="pb"></div>

##Kapitel 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

###Afsnit 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

##Matematik

Herunder er formlen for varians ved en stikprøve

$$ s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^k (m_i- \overline x)^2 \cdot h_i $$

##Kode

Herunder vises en løkke i Python.

```Python
for i in range(1,7):
	print(i)
```

Tekstfilen kan downloades her: abricotine.md

Du skal være opmærksom på følgende ting:

 • Der skal kun være en overskrift 1 (#), da denne er titlen på dokumentet
 • HTML kode <div id="toc"></div> indsættes direkte hvor filen skal have sin indholdsfortegnelse
 • HTML kode <div class="pb"></div> indsættes hvor der skal være sideskifte (pb = pagebreak) i udskriften.

Læg mærke til at du kan skrive HTML kode direkte ind i Markup sproget. På den måde kan du tilføje funktinalitet, som ellers ikke er en del af sproget.

Hvis du indsætter den i abricotine, og trykker F6, så vil du få en webside, hvor det hele står fortløbende. Se eksemplet her: template_udskrift.html

Vælger du at udskrive filen ( Ctrl+P ) vil du få følgende udskrift: template_udskrift.pdf. Sidehovede og sidefod skal tilføjes i browserens printerindstillingen under punktet + Flere indstillinger (Chrome).

Lav dit eget design

Ønsker du at lave dit eget design, kan du gøre det ved at oprette endnu en mappe i ../app/templates og ændre i HTML og CSS filen som du vil det. Det er kun dine egne evner der sætter dagsordenen.

Bootstrap

Oprette mappen ../templates/bootstrap, og kopiere denne template ind i mappen: ../bootstrap_template/template.html. Alt CSS og Javascript bliver hentet på nettet.

Du skal også oprette mappen assets inde i din nye template selvom den er tom. Ellers vil Abricotine ikke vise dig outputtet

Hvis du bruger teksten ovenfor, så vil du lægge mærke til at de to