Remark

Remark er et javascript der anvender browseren til at vise præsentationer. Det betyder at man kan bruge HTML og CSS til at designe sine fremlæggelser med.

Du kan finde remark her: https://remarkjs.com/#1

Koden

Herunder kan du se HTML-koden, hvori der også er indsat både Latex. Selve markup sproget indsættes i <textarea>-sektionen.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Title</title>	<!-- Navn i browserens tab -->
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Formater indholdet med CSS -->
	<style>
	.remark-slide-content h1 { font-size: 3em; }
	.remark-slide-content h2 { font-size: 2em; }
	.remark-slide-content p { font-size: 1.3em; }
	</style>
</head>

<body>
<textarea id="source"> <!-- indsæt markdown herunder -->
class: middle, center
		
# Møde d. 24.12.2020
(tekst centreret og i midten)
---

# Dagsorden (punktopstilling)

1. Gennemgang af referat
2. Punkt 1
3. Punkt 2
4. ...

---
#Justering af tekst og billeder

.left[Denne tekst er venstrestillet]
.center[Denne tekst er centreret]
.right[Denne tekst er højrestillet]

##Justering af billeder

Her er et billede indsat i midten

.center[![http://www.vidas.dk/images/favicon.png](http://www.vidas.dk/images/favicon.png)]
</textarea>	
    
<script src="https://remarkjs.com/downloads/remark-latest.min.js"></script>
<script>var slideshow = remark.create();</script>

</body>
</html>

Hent HTML filen: remark_template.html

Navigation

Man vælger siden i sit slide ved hjælp af hashtag (#). for at gå til side 4 i ens præsentation sætter man #4 bag ved stien til præsentationen.

Specielle features

Formatering: https://github.com/gnab/remark/wiki/Formatting

Markdown: https://github.com/gnab/remark/wiki/Markdown

3. hurtige

- - -
Markerer overgang til ny side
- -
Markerer overgang til indhold der blive vist ved at klikke videre
? ? ?
Alt der skrives herunder er noter.

Positionering

https://github.com/gnab/remark/wiki/Formatting

For at placere tekst rundt omkring på et slid anvendes klasser, hvor man kan angive placeringen vertiktalt og horisontalt:

Vertikalt: top (standard), middle, bottom

Horisontalt: left (standard), center, right

Skal det gælde hele siden indsættes det på følgende måde:

class: middle, center

#Mit slide

Tekst blokke og billeder

Dette angives i brackets

Skal det kun gælde det enkelte element indsættes det på følgende måde

.middle[Denne tekst ... eller billede er centreret]

.right[Denne tekst ... eller billede er højrestillet]

Læs mere: https://github.com/gnab/remark/wiki/Markdown