Remark

Remark er et javascript der anvender browseren til at vise præsentationer. Det betyder at man kan bruge HTML og CSS til at designe sine fremlæggelser med.

Du kan finde remark her: https://remarkjs.com/#1

Koden

Herunder kan du se HTML-koden, hvori der også er indsat både Latex. Selve markup sproget indsættes i <textarea>-sektionen.

	
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Title</title>	<!-- Presentation titel -->
  <meta charset="utf-8">
  <style>
   @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Mono);

   body { font-family: 'Ubuntu'; }

   h1, h2, h3 {
    font-weight: 700;
   }
   

   .remark-code, .remark-inline-code { font-family: 'Ubuntu Mono'; }
  </style>
 </head>
 <body>
	 
	<!-- Insert Markdown code here --> 
	<textarea id="source">

class: center, middle

# Title

$$ \frac 12 $$
```
for i in range (1,7):
	print(i)
```
---

# Agenda

1. Introduction
2. Deep-dive
3. ...

---

# Introduction


  </textarea>	
  
  
  <script src="https://remarkjs.com/downloads/remark-latest.min.js"></script>
  <script>var slideshow = remark.create();</script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML"></script>
	<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/styles/default.min.css">
	<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/highlight.min.js"></script>
	<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
 </body>
</html>
	

Hent HTML filen: remark_template.html

Navigation

Man vælger siden i sit slide ved hjælp af hashtag (#). for at gå til side 4 i ens præsentation sætter man #4 bag ved stien til præsentationen.

Specielle features

Formatering: https://github.com/gnab/remark/wiki/Formatting

Markdown: https://github.com/gnab/remark/wiki/Markdown

Sideskift

_
--- Markerer overgangen til det næste slide
-- Gør at næste slide hører til det forgående
??? Det som står efter spørgsmålstegnene bliver til kommentarer
_ _

Positionering

https://github.com/gnab/remark/wiki/Formatting

For at placere tekst rundt omkring på et slid anvendes klasser, hvor man kan angive placeringen vertiktalt og horisontalt:

Vertikalt: top (standard), middle, bottom

Horisontalt: left (standard), center, right

Det kan gøres på to forskellige måder. Enten hvor det gælder hele det pågældende slide eller hvor det kun gælder det enkelte element.

Hele slides

Hele slides

Her anvendes en class:

I eksemplet herunder centrerer jeg overskriften både horisontalt og vertikalt.

	
class: middle, center

#Mit slide
	

Tekst blokke og billeder

Dette angives i brackets

 • Venstrestillet: .left[ ** selve teksten ** / billede ]
 • centreret tekst: .center[ ** selve teksten ** / billede]
 • Højrestillet tekst: .right[ ** selve teksten ** / billede]

Eksempel:

	
.left[Denne tekst er venstrestillet]
.center[Denne tekst er centreret]
.right[Denne tekst er højrestillet]

.left[![http://www.vidas.dk/images/favicon.png](http://www.vidas.dk/images/favicon.png)]
.center[![http://www.vidas.dk/images/favicon.png](http://www.vidas.dk/images/favicon.png)]
.right[![http://www.vidas.dk/images/favicon.png](http://www.vidas.dk/images/favicon.png)]
	

Læs mere: https://github.com/gnab/remark/wiki/Markdown