Gimp guide

Hvis du ikke har GIMP'en installeret skal du hente den her: https://www.gimp.org/downloads/. Følg installationsvejledningen.

Overblik over GIMP'en'

Gimpens brugerflade består af 4 områder:

 1. Værktøjsmenu
 2. Værktøjsindstillinger
 3. Arbejdsbord
 4. Faneblade (ekstra funktionalitet)

Generel anvendelse

Her vil du blive introduceret til 8 centrale værktøjer til efterbehandling af billeder. Der vil ikke blive gået i dybden med det enkelte værktøj, men sådan at det kan bruges simpelt og effektivt. Ved mange af værktøjerne kan man vælge graden eller omfanget af effekten ved hjælp af en skyder. Man kan justere skyderen på 3 måder:

 • Med rulleknappen på musen
 • Ved at klikke på værdien og indtaste en ny
 • Ved at trække med musen

Man kan trække med musen på to måder. Holder man musen i den øverste halvdel af skyderen (En lodret pil) justerer man værdien efter musens position på skalaen. Hvis man holder musen i den nederste halvdel kan man finjustere værdien.

Dobbeltværktøjer

Ved flere af de nedestående værktøjer er der en dobbeltfunktion f.eks. ved sløring/skarphed. Funktionen anvender som udgangspunkt den først nævnte, og hvis man vil anvende den modsatte funktion skal man holde Ctrl nede mens man anvender musen

Gemme billeder

Når man skal gemme billede med GIMP, er er to grundlæggende metoder. At gemme i GIMP's interne format xcf (eXperimental Computing Facility), eller at eksportere billedet til et standardformat som f.eks. jpeg eller png. jpg og png anvendes til almindelige billeder. Generelt bør du altid anvende jpg medmindre:

 • Små detaljer er meget vigtige
 • Du skal bruge transparent baggrund
 • Billedets detaljer ikke skal ødelægges af komprimering
 • Det ikke er det endelige billede (der skal laves mere ved billedet)
 • Det er en grafisk illustration

Gemme som xcf

Du skal kun anvende dette format, hvis du vil gemme mere avancerede indstillinger der kun gælder for GIMP'en. Det kan f.eks. være hvis du har anvendt lag.

Du gemmer i xcf format ved at vælge menuen filgem eller genvejstasterne Ctrl+s.

Eksportere som jpg og png

Hvis ens output er alt andet end xcf, så skal man eksportere sine billeder. Det gøres ved at vælge menuen filEksportér eller genvejstasterne Ctrl+e.

Eksporter som jpg

For at gemme som jpg navgiver man filen med .jpg til sidst. Når man klikker , kommer følgende vindue frem.

Det eneste man skal overveje er kvaliteten af jpg filen. På nedestående billede kan du se forskellen mellem niveauerne af komprimering. Det er tydeligt at se forskel mellem 100% og 10%, men svært at se mellem 100% og 80%. De 90% som Gimp'en selv foreslår er en udemærket som slutprodukt.

Billedet er fra: https://www.gimp.org/tutorials/GIMP_Quickies/

Eksporter som PNG

Når du gemmer som png skal du ikke ændre på noget. png anvender ikke-destruktiv komprimering og komprimeringsgraden har kun noget at gøre med størrelsen af filen.

Tasteturgenveje

Gemme metode Menu Genvej
Gem fil → Gem Primary+s
Gem som fil → Gem som Primary+Shift+s
Eksporter fil → Eksporter Primary+e
Gem som fil → Eksporter som Primary+Shift+e

Primary på Windows: Ctrl. Primary på Mac: Cmd.

Scroll-knap

De nedestående

Op/ned: bevæge billedet op og ned

Shift+op/ned: Bevæge billedet til siderne

Ctrl+op/ned: Zoom ind og ud (Mac brugere skal anvende Cmd)

Lag

Man kan indsætte lag i sine billeder. Fordelen er, at man kan arbejde med hver enkelt lag for sig. Forstil dig f.eks. at du har klippet en terning ud af et billede, som du gerne vil placere på bordet i et andet billede. Ved at tilføje terningen til et lag vil du kunne ændre størrelse og farvetoning uafhængig af de andre lag.

Du får adgang til lagværktøjet ved at taste Ctrl+l

Usynlig baggrund

Nogle gange har man brug for at lave en usynlig baggrund, f.eks. hvis man vil anvende noget fra et billede på et andet. For at lave en usynlig baggrund skal billedet have en alfa-kanal.

For at finde ud af om billedet har en alfa-kanal skal du højreklikke på billedet og vælg lagGennemsigtighed. Her kan du se om du kan tilføje eller fjerne en alfa-kanal

Hvis billedet skal gemmes med alfa-kanal skal du vælge png, da jpg ikke understøtter unsynlig baggrund.

Arbedsgang

Et forslag til en effektiv arbejdsgang er følgende:

 1. Beskær billedet (crop)
 2. Juster billedet niveauer (niveau)
 3. Fjern uønskede elementer (klon/reparation)

Værktøjer

Flydende markering

Markeringsværktøjet bruges til at områder på billedet der har samme farvenuance. Det kan f.eks. være en blå himmel, som man gerne vil ændre noget ved.

Ikon

Genvejstast

u

Værktøjsindstillingerne

Ved at justere på Tærskel-værdien ændrer man hvor mange farvenuancer der skal markeres. Jo mere præcis man vil gøre det - jo lavere skal den være. Hvis man ønsker at tilføje nogle flere områder til sin udvælgelse holder man Shift nede samtidig med at man klikker. Så bliver de nye områder tilføjet.

Fri- og saksemarkering

Skal man have klippet områder ud baseret på form anvender man enten fri- eller saksemarkeringsværktøjet. Begge værktøjer fungerer ved at man klikker på kanten af det område man vil markere. Forskellem mellem dem er:

Frimarkering: Markerer området ved hjælp af rette linier imellem de punkter man har valgt.

Saksemarkering: Markerer området ved at vælge linierne mellem punkter intelligent. F.eks. kan de følge en kant.

Der hvor man klikker kommer der en cirkel og programmet sørger for at trække en linie imellem disse. For at afslutte markeringen klikker man i den første cirkel. Herefter kan man trække i cirklerne for at finjustere.

Når man er tilfreds klikker man inde i det markerede område og kanten skifter så man kan se det markerede område.

Ikon

Frimarkeringsværktøj

Saksemarkeringsværktøj

Genvejstast

Frimarkeringsværktøj: f

Saksemarkeringsværktøj : i

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Beskæring - Crop

Værktøjsindstillingerne

Beskæringsværktøjet bruges til at tilrette et billede så de rigtige ting kommer i fokus. Når man anvender værktøjet får bliver det fravalgte område udtonet, så man kan se det færdige resulatet. Når man er tilfreds med resultatet klikker men på feltet eller trykker Enter.

Ikon

Genvejstast

Shift+c (crop)

Værktøjsindstillingerne

Værktøjsindstillingerne

I denne fane er der to indstillinger der er interessante: Beskæring med fast forhold og hjælpelinier

Fast beskæringsforhold

Nogle gange har man brug for at en billede skal have en vis bredde eller højde - eller at der skal være et konkret forhold mellem bredde og højde. Ved fast bredde og højde angives værdien i pixels. Når man angiver et forhold skal det gøres ved hjælp af : (kolon). Skal siderne være lige lange skriver man f.eks. \( 1:1 \). hvis det skal være til en computerskærm kan det være \( 1920:1080 \). Herefter vil den boks man trækker være i det forhold.

VIGTIGT: Generelt er det en god ide, at give billedet flere pixels end angivet. Computeren vil selv tilpasse billedet korrekt, blot det har de rette forhold.

Hjælpelinier

For at hjælpe en med at lave en god beskæring kan man anvende hjælpelinier. De to mest anvendelige er centerlinier og Gyldne snit.

Centerlinier Gyldne snit

Med mindre noget skal stå centreret bør linierne i et billede følge det gyldne snits linier , da det er naturligt for os at "læse" billeder på den måde.

Rotering

Roteringsværktøjet bruges f.eks. til at finjustere hældningen på et billede. Det kan f.eks. være hvis horisonten på et landskabsbillede er lidt skæv. Ved at holde Ctrl nede rotere billedet med 15° af gangen.

Når man har roteret et billede vil dele af billedet være udenfor laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Genvejstast

Shift+r

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Størrelse

Størrelsesværktøjet anvender til at ændre på billedets størrelse.

Når man har ændret størrelse på et billede kan det være større eller mindre end laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Genvejstast

Shift+t

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Perspektiv

Her er der tre forskellige værktøjter til at ændre billedets perspektiv: Trapez-, perspektiv- og vendeværktøjet

Trapezværktøj: Vrider billedet men fastholder de vandrette linier (mus rykkes højre/venstre) eller lodrette linier (mus rykkes op/ned).

Perspetivværktøj: Kan fixe skæve linier i et billede

Vendeværktøj: Kan spejvende et billede ved at klikke på det, eller vende det på hovedet ved at anvende Ctrl+klik.

Når man har ændret størrelse på et billede kan det være større eller mindre end laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Trapezværktøj

Perspektivværktøj

Vendeværktøj

Genvejstast

Trapezværktøj: Shift+s

Perspektivværktøj: Shift+p

Vendeværktøj: Shift+f

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Kloning - Clone

Kloningsværktøjet anvendes hvis man vil erstatte noget på et billede med noget fra et andet sted. Det kan f.eks. være en en ledning man vil fjerne fra et gulvtæppe, eller en lampe man vil kopiere. Man vælger det man vil kopiere ved at sætte musen over det og venstreklikke mens man holder Ctrl nede. Herefter kan man "tegne" med det forvalgte område ved hjælp af musen.

Ikon

Genvejstast

c

Værktøjsindstillingerne

I denne fane er der tre indstillinger der er interessante: Pensel, størrelse og opacitet

Pensel

Når man arbejder med tegnefunktioner i GIMP'en anvender man pensler. penslerne beskriver hvordan man tegner med den effekt man har valgt. Her vil jeg gennemgå de 4 pensler jeg anvender mest - de cirkulære.

Forskellen mellem dem er måden kanten på penslen fungerer. Ved den første vil kun det midsterste blive tegnet skarpt og det vil blive udtonet jo længere væk fra centrum man kommer.Ved den sidste (helt sorte cirkel) tegnes der skarpt i hele feltet.

Størrelse

I dette felt angives størrelsen på feltet.

Opacitet (gennemsigtughed)

Opaciteten styrer hvor meget af det oprindelige felt der tegnes. 100% betyder 100% aftegning og 0% ingenting. Dette kan anvendes hvis man gerne vil have teksturen fra det oprindelige til at blive gentaget, men at man samtidig vil beholde den lokale tekstur. Ved at sætte opaciteten lav (f.eks. 60%) vil man kunne lave en god blanding af områderne

Reparation - Heal

Ikon

Genvejstast

h (heal)

Reperationsværktøjet minder på mange måder om kloningsværktøjet. Forskellen mellem dem er, at reperationsværktøjet forsøger at lave en kombination af det udvalgte område (vælges med museklik og Ctrl) og målområdet ved hjælp af matematiske beregninger. På denne måde får man en kombination af de to områder. Reparationsværktøjet kræver en del mere computerkræfter end kloningsværktøjet, men kan lave rigtig gode sammenblandinger. Dette er en fordel hvis man f.eks. ønsker at reparere områder med ustruktureret tekstur f.eks. hud, jord, blade osv.

Værktøjsindstillingerne

Reparationsværktøjet anvender de samme indstillinger som kloning.

Viskelæder - Erase

Ikon

Genvejstast

Shift+e (erase)

Viskelæderet anvendes til at fjerne ting fra billedet.

Værktøjsindstillingerne

Viskelæderet anvender de samme indstillinger som kloning.

Sløring/skarphed

Slørings- og skarphedsværktøjet (Blur/sharpen) anvendes til at enten at sløre eller gøre detaljer skarpere. Værktøjet anvendes f.eks. til at udglatte hud (sløring), eller at gøre detaljer skarpere (skarphed). Når man bare bruger funktionen laver den sløring, men hvis man gerne vil gøre ting skarpere holder man Ctrl nede samtidig.

Ikon

Genvejstast

Shift+u

Værktøjsindstillingerne

Sløring/skarphed anvender samme indstillinger som kloning og reparation, men har udover også en indstilling for hastighed (rate) som beskriver hvor stærk effekten skal være.

Lysne/brænde

Lysne- og brændeeffekten anvendes til enten at lysne eller mørkne (Ctrl) områder man tegner på. Det kan f.eks. anvendes til at gøre skyggeområder lysere eller mørkere.

Ikon

Genvejstast

Shift+d

Værktøjsindstillingerne

Lysne- og brændeværktøjet anvender samme indstillinger som ovenfor, men har herudover også en indstilling for virkningsgrad som beskriver hvor stærk effekten skal være.

Niveauer - Levels

Dette er en funktion som i nogle tilfælde kan gøre underværker ved billeder. Funktionen kan være svær at forstå, men det man gør er at flytte på hvad computeren skal tolke som sort og hvid. Det betyder at billeder kan få en bedre kontrast. Lad os prøve at kigge på et eksempel:

Ikon

HøjreklikFarverNiveauer

Genvejstast

Desværre ingen :|

Værktøjsindstillingerne

Herunder er menuen for niveauer åbnet på et billede, og det man ser er en graf (kaldet et histogram), der beskriver hvilke farveniveauer fra sort (tv) til hvid (th) der er i billedet. I dette billede kan vi se at der næsten ikke er nogle sorte farver, men masser af farver i mellemområdet.

Det betyder at de mørke farver der er i billedet vil blive vist som grålige farver. Ved at flytte skyderen under de mørke farver. På den måde vil de grå farver blive helt mørke. Billedet vil få mere kontrast og virke mere "klar".

Som du kan se er der 3 skydere.

Skyder Resultat
1 Ændrer fra hvilket niveau farven skal tolkes som sort
2 Ændrer hvilket niveau der skal tolkes som det midterste. Billedet bliver lysere ved at trække mod venstre, og mørkere ved at trække mod højre
3 Ændrer fra hvilket niveau farven skal tolkes som hvid.

Udover muligheden for at at definere hvordan farverne skal tolkes kan man også vælge hvilke farver der skal være synlige. Det gøred ved at anvende skyderen Outputmenuer.

Skyder Resultat
4 Fortæller fra hvilket mørkt niveau farverne skal vises
5 Fortæller fra hvilket lyst niveau farverne skal fjernes

Lag

En af fordelene ved at arbejde med billedbehandlingsprogrammer er ikke bare at man kan ændre på farver og billedets størrelse/komposition, men også at man fjerne og tilføje elementer. Det gør man ved at arbejde i lag. Den letteste måde at forestille sig det på er, at man har en række ark man kan lægge oven på hinanden. Og ved at ændre på gennemsigtigheden (opacitet) kan man bestemme hvordan lagene ses. Her vil jeg vise hvordan man kan ændre baggrunden på et billede af en Colaflaske

På billedet herunder har jeg frilagt en Colaflaske, som er hentet fra Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Cola#/media/File:Flasche_Coca-Cola_0,2_Liter.jpg

Så opretter jeg en ny side på 1600x1200px ved at vælge FileNy(t) og sætte skabelonen til 1600x1200.

Resultet er at du nu har to faner. En med en cola og en med en hvid baggrund på 1200x1600 px.

Nu vil jeg kopiere colaen over på den hvide baggrund. Det gør jeg ved at:

 1. vælge hele billedet med colaen og kopiere den (Ctrl+a og Ctrl+c)
 2. Gå over på fanen med den hvide baggrund og indsætte Colaen (Ctrl+v)

Resultater bliver som herunder, hvor colaen er alt for stor. Her har jeg zoomet ud, så man kan se størrelsesforholdet.

Da colaen er for stor ændrer vi størrelsen ved at vælge størrelsesværktøjet og klikke på billedet. Det giver følgende menu hvor vi:

 1. Klikker på kæden, for at holde billedet proportioner
 2. Sætter højden til : 800

Når man har ændret størrelsen skal vi flytte colaen ind på vores billede med flytteværktøjet (M)

Ude til højre har vi vores lag-menu:

Her kan vi se at vi nu har to lag, hvor det ene er en flydende markering. For at ændre det til et lag, skal vi højreklikke på det og vælge Tilføj nyt lag.

Herefter kan vi arbejde på de enkelte lag seperat, og flytte indholdet som vi har lyst til. Ved at klikke på øjet kan vi skjule laget.

For at gemme lagene skal vi gemme billedet i GIMP'ens eget format xcf

Afprøv GIMP 2.9

GIMP'en er et probjekt der er under konstant udvikling. GIMP 2.9 har mere moderne interface, flere features, og er bedre til at udnytte CPU og GPU. Derfor kan det være en fordel at afprøve den nye version. Husk dog at den er unstable, hvilket vil sige at den kan have fejl. Derfor kan du risikere at skulle downgrade igen.

Gimpen kan kun køres i denne version på Linux, og nedestående fremgangsmåder er lavet til Ubuntu 16.04 LTS

GIMP 2.8 → GIMP 2.9

Har du installerer GIMP 2.8 på Ubuntu kan du ændre version med følgende script

	#Afinstaller GIMP 2.8 og installer 2.9
sudo apt purge gimp gimp-lensfun gimp-plugin-registry gimp-texturize-y
sudo apt autoremove -y
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/otto-kesselgulasch*
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp-edge -y
sudo apt update
sudo apt install -y gimp gimp-lensfun gimp-plugin-registry gimp-texturize
	

Download scriptet her: gimp2.9.sh

Når du henter scriptet bliver du afvaret om at det er en filtype der kan beskadige din computer. Det skyldes at det er en scriptfil. Af samme årsag har jeg vist scriptet her ovenfor, så du kan se hvad der er i det.

Når du har hentet scriptet skal du køre det med følgende kommandoer, for (1) at gøre filen kørbar og (2) køre scriptet:

chmod 700 ~/Hentet/gimp2.9.sh ./Hentet/gimp2.9.sh

Herefter kan du starte GIMP 2.9 op

GIMP 2.9 → GIMP 2.8

	## Gendan GIMP 2.8
sudo apt purge gimp gimp-lensfun gimp-plugin-registry gimp-texturize -y
sudo apt purge libgimp2.0 -y
sudo apt autoremove -y
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/otto-kesselgulasch*
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp -y
sudo apt update
sudo apt install -y gimp gimp-lensfun gimp-plugin-registry gimp-texturize
	

Download scriptet her: gimp2.8.sh

Når du henter scriptet bliver du afvaret om at det er en filtype der kan beskadige din computer. Det skyldes at det er en scriptfil. Af samme årsag har jeg vist scriptet her ovenfor, så du kan se hvad der er i det.

Når du har hentet scriptet skal du køre det med følgende kommandoer, for (1) at gøre filen kørbar og (2) køre scriptet:

chmod 700 ~/Hentet/gimp2.8.sh ./Hentet/gimp2.8.sh

Herefter kan du starte GIMP 2.9 op