Gimp værktøjer

Her vil du blive introduceret til en række centrale værktøjer til efterbehandling af billeder. Der vil ikke blive gået i dybden med det enkelte værktøj, men sådan at det kan bruges simpelt og effektivt. Med andre ord - det er de funktioner jeg oftest anvender selv.

Man kan enten klikke på talværdien og indtaste en ny, eller man kan justere skyderen på 2 måder når man holder musen over feltet:

  • Med rulleknappen på musen
  • Ved at trække med musen

Man kan trække med musen på to måder. Holder man musen i den øverste halvdel af skyderen (En lodret pil) justerer man værdien efter musens position på skalaen. Hvis man holder musen i den nederste halvdel kan man finjustere værdien.

Cropping - beskæring

Beskæringsværktøjet bruges til at tilrette et billede så de rigtige ting kommer i fokus. Når man anvender værktøjet får bliver det fravalgte område udtonet, så man kan se det færdige resulatet. Når man er tilfreds med resultatet klikker men på feltet eller trykker Enter.

Ikon

Genvejstast

Shift+c (crop)

Værktøjsindstillingerne

Værktøjsindstillingerne

I denne fane er der to indstillinger der er interessante: Beskæring med fast forhold og hjælpelinier

Fast beskæringsforhold

Nogle gange har man brug for at en billede skal have en vis bredde eller højde - eller at der skal være et konkret forhold mellem bredde og højde. Ved fast bredde og højde angives værdien i pixels. Når man angiver et forhold skal det gøres ved hjælp af : (kolon). Skal siderne være lige lange skriver man f.eks. \( 1:1 \). hvis det skal være til en computerskærm kan det være \( 1920:1080 \). Herefter vil den boks man trækker være i det forhold.

VIGTIGT: Generelt er det en god ide, at give billedet flere pixels end angivet. Computeren vil selv tilpasse billedet korrekt, blot det har de rette forhold.

Hjælpelinier

For at hjælpe en med at lave en god beskæring kan man anvende hjælpelinier. De to mest anvendelige er centerlinier og Gyldne snit.

Centerlinier Gyldne snit

Med mindre noget skal stå centreret bør linierne i et billede følge det gyldne snits linier , da det er naturligt for os at "læse" billeder på den måde.

Rule of third

En anden "regel" der bliver omtalt ofte er "rule of third" - altså hvor man inddeler billedet i 3 lige store dele.

Grunden til at jeg ikke anbefaler den er, at den ikke har samme effekt som det gyldne snit. Undersøgelser har vist at man er er tiltrukket af et billede der har sit fokus på det gyldne snits inddeling (proportioner) end andre inddelinger.

Læs mere: https://da.wikipedia.org/wiki/Det_gyldne_snit

Farver

Niveauer - Levels

Dette er en funktion som i nogle tilfælde kan gøre underværker ved billeder. Funktionen kan være svær at forstå, men det man gør er at flytte på hvad computeren skal tolke som sort og hvid. Det betyder at billeder kan få en bedre kontrast. Lad os prøve at kigge på et eksempel:

Ikon

HøjreklikFarverNiveauer

Genvejstast

Desværre ingen :|

Værktøjsindstillingerne

Herunder er menuen for niveauer åbnet på et billede, og det man ser er en graf (kaldet et histogram), der beskriver hvilke farveniveauer fra sort (tv) til hvid (th) der er i billedet. I dette billede kan vi se at der næsten ikke er nogle sorte farver, men masser af farver i mellemområdet.

Det betyder at de mørke farver der er i billedet vil blive vist som grålige farver. Ved at flytte skyderen under de mørke farver. På den måde vil de grå farver blive helt mørke. Billedet vil få mere kontrast og virke mere "klar".

Som du kan se er der 3 skydere.

Skyder Resultat
1 Ændrer fra hvilket niveau farven skal tolkes som sort
2 Ændrer hvilket niveau der skal tolkes som det midterste. Billedet bliver lysere ved at trække mod venstre, og mørkere ved at trække mod højre
3 Ændrer fra hvilket niveau farven skal tolkes som hvid.

Udover muligheden for at at definere hvordan farverne skal tolkes kan man også vælge hvilke farver der skal være synlige. Det gøred ved at anvende skyderen Outputmenuer.

Skyder Resultat
4 Fortæller fra hvilket mørkt niveau farverne skal vises
5 Fortæller fra hvilket lyst niveau farverne skal fjernes

Lysne/brænde

Lysne- og brændeeffekten anvendes til enten at lysne eller mørkne (Ctrl) områder man tegner på. Det kan f.eks. anvendes til at gøre skyggeområder lysere eller mørkere.

Ikon

Genvejstast

Shift+d

Værktøjsindstillingerne

Lysne- og brændeværktøjet anvender samme indstillinger som ovenfor, men har herudover også en indstilling for virkningsgrad som beskriver hvor stærk effekten skal være.

Beskæring

Rektangel og elipse markering

Markerer et område enten som rektangel eller elipse

Ikoner

_ - rektangulær

_ - elipse

Genvejstaster

  • r - rektanguler markering
  • e - elipse markering

Værktøjsindstillinger

_

Frihånds- og saksemarkering

Skal man have klippet områder ud baseret på form anvender man enten frihånds- eller saksemarkeringsværktøjet. Begge værktøjer fungerer ved at man klikker på kanten af det område man vil markere. Forskellem mellem dem er:

Frimarkering: Markerer området ved hjælp af rette linier imellem de punkter man har valgt.

Saksemarkering: Markerer området ved at finde linier i billedet. F.eks. kan de følge en kant.

Der hvor man klikker kommer der en cirkel og programmet sørger for at trække en linie imellem disse. For at afslutte markeringen klikker man i den første cirkel. Herefter kan man trække i cirklerne for at finjustere.

Når man er tilfreds klikker man inde i det markerede område og kanten skifter så man kan se det markerede område.

Ikon

Frimarkeringsværktøj

Saksemarkeringsværktøj

Genvejstast

Frimarkeringsværktøj: f

Saksemarkeringsværktøj : i

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Farvemarkering

Markeringsværktøjet bruges til at vælge områder på billedet der har samme farvenuancer.

Ikoner

- Flydende markering (område)

_ - Farvemarkering (hele billedet)

Genvejstast

u - Flydende markering

Shift+o - farvemarkering

Værktøjsindstillingerne

Ved at justere på Tærskel-værdien ændrer man hvor mange farvenuancer der skal markeres. Jo mere præcis man vil gøre det - jo lavere skal den være. Hvis man ønsker at tilføje nogle flere områder til sin udvælgelse holder man Shift nede samtidig med at man klikker. Så bliver de nye områder tilføjet.

Manipulering

Rotering

Roteringsværktøjet bruges f.eks. til at finjustere hældningen på et billede. Det kan f.eks. være hvis horisonten på et landskabsbillede er lidt skæv. Ved at holde Ctrl nede rotere billedet med 15° af gangen.

Når man har roteret et billede vil dele af billedet være udenfor laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Genvejstast

Shift+r

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Størrelse

Størrelsesværktøjet anvender til at ændre på billedets størrelse.

Når man har ændret størrelse på et billede kan det være større eller mindre end laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Genvejstast

Shift+s

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Trapez

Trapezværktøj: Vrider billedet men fastholder de vandrette linier (mus rykkes højre/venstre) eller lodrette linier (mus rykkes op/ned).

Når man har ændret størrelse på et billede kan det være større eller mindre end laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Trapezværktøj

Genvejstast

Trapezværktøj: Shift+h

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Perspektiv

Perspetivværktøj: Kan fixe skæve linier i et billede

Når man har ændret størrelse på et billede kan det være større eller mindre end laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Perspektivværktøj

Genvejstast

Perspektivværktøj: Shift+p

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Vend

Vendeværktøj: Kan spejvende et billede ved at klikke på det, eller vende det på hovedet ved at anvende Ctrl+klik.

Når man har ændret størrelse på et billede kan det være større eller mindre end laget. Dette retter man ved at Højreklikke og vælge BilledeTilpas lærred til lag.

Ikon

Vendeværktøj

Genvejstast

Vendeværktøj: Shift+f

Værktøjsindstillingerne

Ingen relevante indstillinger til dette.

Reparation

Transformer

Ikon

_

Genvejstast

w

Værktøjsindstillinger

_

Kloning - Clone

Kloningsværktøjet anvendes hvis man vil erstatte noget på et billede med noget fra et andet sted. Det kan f.eks. være en en ledning man vil fjerne fra et gulvtæppe, eller en lampe man vil kopiere. Man vælger det man vil kopiere ved at sætte musen over det og venstreklikke mens man holder Ctrl nede. Herefter kan man "tegne" med det forvalgte område ved hjælp af musen.

Ikon

Genvejstast

c

Værktøjsindstillingerne

I denne fane er der tre indstillinger der er interessante: Pensel, størrelse og opacitet

Pensel

Når man arbejder med tegnefunktioner i GIMP'en anvender man pensler. penslerne beskriver hvordan man tegner med den effekt man har valgt. Her vil jeg gennemgå de 4 pensler jeg anvender mest - de cirkulære.

Forskellen mellem dem er måden kanten på penslen fungerer. Ved den første vil kun det midsterste blive tegnet skarpt og det vil blive udtonet jo længere væk fra centrum man kommer.Ved den sidste (helt sorte cirkel) tegnes der skarpt i hele feltet.

Størrelse

I dette felt angives størrelsen på feltet.

Opacitet (gennemsigtughed)

Opaciteten styrer hvor meget af det oprindelige felt der tegnes. 100% betyder 100% aftegning og 0% ingenting. Dette kan anvendes hvis man gerne vil have teksturen fra det oprindelige til at blive gentaget, men at man samtidig vil beholde den lokale tekstur. Ved at sætte opaciteten lav (f.eks. 60%) vil man kunne lave en god blanding af områderne

Heal

Ikon

Genvejstast

h (heal)

Reperationsværktøjet minder på mange måder om kloningsværktøjet. Forskellen mellem dem er, at reperationsværktøjet forsøger at lave en kombination af det udvalgte område (vælges med museklik og Ctrl) og målområdet ved hjælp af matematiske beregninger. På denne måde får man en kombination af de to områder. Reparationsværktøjet kræver en del mere computerkræfter end kloningsværktøjet, men kan lave rigtig gode sammenblandinger. Dette er en fordel hvis man f.eks. ønsker at reparere områder med ustruktureret tekstur f.eks. hud, jord, blade osv.

Værktøjsindstillingerne

Reparationsværktøjet anvender de samme indstillinger som kloning.

Viskelæder - Erase

Ikon

Genvejstast

Shift+e (erase)

Viskelæderet anvendes til at fjerne ting fra billedet.

Værktøjsindstillingerne

Viskelæderet anvender de samme indstillinger som kloning.

Sløring/skarphed

Slørings- og skarphedsværktøjet (Blur/sharpen) anvendes til at enten at sløre eller gøre detaljer skarpere. Værktøjet anvendes f.eks. til at udglatte hud (sløring), eller at gøre detaljer skarpere (skarphed). Når man bare bruger funktionen laver den sløring, men hvis man gerne vil gøre ting skarpere holder man Ctrl nede samtidig.

Ikon

Genvejstast

Shift+u

Værktøjsindstillingerne

Sløring/skarphed anvender samme indstillinger som kloning og reparation, men har udover også en indstilling for hastighed (rate) som beskriver hvor stærk effekten skal være.

Blødgør (udtværing)

Ikon

Genvejstast

s

Værktøjsindstillinger