Kommandoer
Computerens hardware

dmesg

dmesg er en kommando det giver et output af det som kernen har indlæst, og er meget omfattende. Findes på alle computere og er især anvendeligt hvis man samtidig anvender grep.

dmesg Giver et komplet output af det kernen har indlæst
dmesg | grep -i usb Find henvisninger til eth0 og ETH0 i dmesg udskriften. -i gør, at søgningen både bliver efter store og små bogstaver

man-page: dmesg http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/en/man1/dmesg.1.html

dmidecode

Dmidecode laver en udskrift af de beskrivelser som BIOS har om din hardware

dmidecode Laver en komplet udskrift af din hardware
dmidecode -t 2 Informationer om bundkortet. Der findes mange andre -t værdier (o-42) som kan findes på man siden.

man-page: dmidecode http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man8/dmidecode.8.html

inxi

Giver dig informationer om computerens hardware på en læselig måde. Skal førest installeres:

sudo apt install inxi
thoj@thoj-VirtualBox:~$ inxi
CPU~Single core Intel Core i7-4600M CPU (-UP-) clocked at 2893.298 Mhz Kernel~4.2.0-34-generic x86_64 Up~1:45 Mem~544.7/3952.5MB HDD~214.7GB(2.3% used) Procs~172 Client~Shell inxi~1.9.17 
inxi -b Giver en komprimeret oversigt over din hardware
inxi -v 7 Giver en oversigt over al din hardware og opsætning. Der kan anvendes værdier fra 0-7

man-page: inxi http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/inxi.1.html

uname

Uname giver dig mulighed for at få informationer om systemet. F.eks:

uname -a Udskriv al information
uname -rsp Udskriver kernen (r), kerneversionen (s) og CPU (p)
thoj@thoj-VirtualBox:~$ uname -a
Linux thoj-VirtualBox 4.2.0-34-generic #39~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Mar 11 11:38:02 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
thoj@thoj-VirtualBox:~$ uname -rsp
Linux 4.2.0-34-generic x86_64

man-page: uname http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/en/man1/uname.1.html

lsblk - lshw - lspci - lsusb - lpinfo

Viser detaljerede oplysninger om dit hardware.

lsblk Informationer om diske på systemet. (gennemgået ovenfor)
lshw Giver en detaljeret oversigt over din hardware
lspci Giver information om systemets PCI enheder
lsusb Giver informationer om systemets usb enheder
lpinfo Giver informationer om printere og printerdrivere på systemet.

man-page: lsblk http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/en/man8/lsblk.8.html

man-page: lshw http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/lshw.1.html

man-page: lsusb http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man8/lsusb.8.html

man-page: lspci http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man8/lspci.8.html

man-page: lpinfo http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man8/lpinfo.8.html

Computerens ressourcer

De nedestående programmer er allesammen ret omfattende, så der er ikke en udførlig beskrivelse af hvordan man bruger dem. De er medtaget for at du kan få et indblik i den værktøjskasse der er tilgængelig når man anvender Ubuntu som server.

free

free angiver forbruget af RAM, og vil normalt blive anvendt med -h (human readable output), da det er mere læseligt. Se forskellen på nedestående eksempler.

free
thoj@thoj-VirtualBox:~$ free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    4046844   566780   3031556    9864   448508   3419188
Swap:    4191228      0   4191228
free -h
thoj@thoj-VirtualBox:~$ free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3,9G    563M    2,9G    9,6M    446M    3,3G
Swap:     4,0G     0B    4,0G

Det som dine programmer har til rådighed er det som står under available i dette tilfælde 3,3 GB. For at forstå tallene skal man være klar over hvordan henholdsvis Linux og vi som brugere forstår tallene:

Betegnelse Hukommelse der... Du kalder det: Linux kalder det:
used Er brugt af programmer Anvendt Anvendt
free Bliver ikke brugt til noget Tilgængelig Tilgængelig
buff/cache er tilgængelig og anvendt til noget Tilgængelig Anvendt
available Det som er tilgængelig for dine programmer Tilgængelig Tilgængelig

Hvis du gerne vil se udviklingen af dit RAM forbrug kan du sætte free til at opdatere sig selv efter nogle sekunder -sX. Nedestående opdaterer sig selv 3 gange (-c3) med 2 sekunders mellemrum (-s2).

free -h -c3-s2
thoj@thoj-VirtualBox:~$ free -h -c3 -s2
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3,9G    586M    2,8G    9,6M    522M    3,2G
Swap:     4,0G     0B    4,0G

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3,9G    586M    2,8G    9,6M    522M    3,2G
Swap:     4,0G     0B    4,0G

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3,9G    586M    2,8G    9,6M    522M    3,2G
Swap:     4,0G     0B    4,0G

Læs Mere: Linux ate my RAM! http://www.linuxatemyram.com/

man-page: free http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/free.1.html

top

top er et program der giver informationer om processer. Programmet følger med de fleste Linux distributioner som standard. Programmet afbrydet med Ctrl+c.

top - 11:36:32 up 2 min, 2 users, load average: 0,23, 0,23, 0,10
Tasks: 170 total,  2 running, 168 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 7,0 us, 1,7 sy, 0,0 ni, 91,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem:  4047396 total,  702860 used, 3344536 free,  28392 buffers
KiB Swap: 3999740 total,    0 used, 3999740 free.  298104 cached Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND   
 1037 root   20  0 442812 64476 24616 S 3,7 1,6  0:02.53 Xorg     
 2018 thoj   20  0 1213008 94816 58028 S 3,3 2,3  0:01.90 compiz    
 2170 thoj   20  0 576656 31360 22824 S 1,3 0,8  0:00.62 gnome-termi+ 
 2281 thoj   20  0  30616  3024  2532 R 0,3 0,1  0:00.11 top     
  1 root   20  0  33772  4348  2688 S 0,0 0,1  0:00.91 init     
  2 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 kthreadd   
  3 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 ksoftirqd/0 
  4 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 kworker/0:0 
  5 root    0 -20    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 kworker/0:0H 
  6 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 kworker/u2:0 
  7 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.03 rcu_sched  
  8 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 rcu_bh    
  9 root   20  0    0   0   0 R 0,0 0,0  0:00.03 rcuos/0   
  10 root   20  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 rcuob/0   
  11 root   rt  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 migration/0 
  12 root   rt  0    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 watchdog/0  
  13 root    0 -20    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 khelper   

htop

htop er et interaktivt program til at kigge på processer og computerens ressourcer. Programmet tilbyder mange flere informationer end top , og er interaktivt. Man kan vælge med musen samt sortere og søge i data.

Programmet installeres med kommandoen:

apt install htop -y

uptime

uptime giver informationer om hvor længe computeren har kørt, antallet af bruger der er logget på og systembelastningen i 1, 5 og 15 minutters intervaller

thoj@thoj-VirtualBox:~$ uptime
 23:16:35 up 0 min, 2 users, load average: 0,71, 0,19, 0,06

Processer

Når et program startes på et Linux system får processen en unik PID (Proces ID). Man kan komme ud for situationer hvor man har behov for at lukke processer ned, f.eks. hvis programmet låser eller at det opfører sig uhensigtsmæssigt. For at gøre dette anvendes programmerne ps og kill

Processerne anvender den de rettigheder som brugeren der oprettede dem har. Dvs. at brugeren kan dræbe de processer som vedkommende selv har startet, inklusiv dem der er oprettet med sudo.

Eksemplerne herunder er langt fra uddybende, men giver et kort indblik i de muligheder man har som administrator på systemet.

ps

ps anvendes til at få et overblik over de processer der kører på systemet. Her er et eksempel fra en nystartet terminal hvor vi kører kommandoen ps.

thoj@thoj-VirtualBox:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 2215 pts/11  00:00:00 bash
 2227 pts/11  00:00:00 ps

Vi kan se at der kører to processer: bash (PID 2215) og ps (PID 2227). Vær opmærksom på at det ikke er alle de processer der kører på computeren, men kun dem som kører i den startede session. Ønsker du et overblik over alle de processer der kører på computeren skal du anvende følgende kommando: ps aux. Dette overblik er langt mere detaljeret.

thoj@thoj-VirtualBox:~$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.2 0.1 33776 4260 ?    Ss  13:15  0:00 /sbin/init
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  13:15  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  13:15  0:00 [ksoftirqd/0]

... ( Linier udeladt )

thoj   2249 0.0 0.3 385332 13772 ?    Sl  13:18  0:00 zeitgeist-datah
thoj   2254 0.0 0.1 265744 6000 ?    Sl  13:18  0:00 /usr/bin/zeitge
thoj   2261 0.0 0.2 233188 9952 ?    Sl  13:18  0:00 /usr/lib/x86_64
thoj   2270 0.0 0.0 12888  772 ?    S  13:18  0:00 /bin/cat
thoj   2298 0.0 0.4 572816 19532 ?    Sl  13:19  0:00 update-notifier
thoj   2316 0.0 0.1 461588 7592 ?    Sl  13:20  0:00 /usr/lib/x86_64
thoj   2325 0.0 0.0 24120 2564 pts/11  R+  13:20  0:00 ps aux

kill

Når man kender processens ID kan man anvende kill til at lukke programet ned. kill har en lang række forskellige måder at lukke programmer på og det angives ved at tilføje en option. Ønsker du at dræbe en proces anvendes -9. Herunder angives en måde du kan prøve det selv:

Start en terminal og kør: ps

thoj@thoj-VirtualBox:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 2215 pts/11  00:00:00 bash
 2373 pts/11  00:00:00 ps

Herefter starter vi nano op i baggrunden ved at sætte & efter kommandoen, hvorefter vi kører ps.

nano & ps
thoj@thoj-VirtualBox:~$ nano &
[1] 2374
thoj@thoj-VirtualBox:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 2215 pts/11  00:00:00 bash
 2374 pts/11  00:00:00 nano
 2375 pts/11  00:00:00 ps

[1]+ Stopped         nano
thoj@thoj-VirtualBox:~$ 

For at dræbe nano anvender vi kommandoen kill -9 *PID* (i dette tilfælde 2374) og derefter kører vi ps for at se om processen er slettet:

kill -9 2374 ps
thoj@thoj-VirtualBox:~$ kill -9 2374
thoj@thoj-VirtualBox:~$ ps 
 PID TTY     TIME CMD
 2215 pts/11  00:00:00 bash
 2376 pts/11  00:00:00 ps
[1]+ Dræbt         nano

kill er et meget avanceret program, og indeholder mange måder at dræbe processer på. Hvis du ønsker at se alle mulighederne kan du anvende kommandoen kill -l.

Afledte programmer til at dræbe finde/dræbe processer

Man kan sagtens nøjes med ps, da man kan filtrere output med grep. F.eks. hvis man har startet firefox og vil finde processen

thoj@thoj-VirtualBox:~$ ps aux | grep firefox
thoj   2380 7.5 6.5 1013652 263112 ?   Sl  13:39  0:27 /usr/lib/firefox/firefox
thoj   2461 0.0 0.0 17436 2092 pts/11  S+  13:46  0:00 grep --color=auto firefox

Som det ses herover bliver firefox fanget 2 gange. En for selve programmet og en som fanger søgningen efter firefox. Det er altså proces 2380 der skal lukkes ned. Der findes en række kommandoer som automatisk integrerer søgningen: pgrep og pkill. Herunder er vist nogle eksempler med firefox:

thoj@thoj-VirtualBox:~$ pgrep firefox
2380
thoj@thoj-VirtualBox:~$ pkill firefox
thoj@thoj-VirtualBox:~$ pgrep firefox
thoj@thoj-VirtualBox:~$

Først køres pgrep, som finder processen. I anden omgang anvendes pkill til at lukke processen og pgrep firefox viser at processen ikke eksisterer mere

xkill - til GUI

xkill er et program man anvender i et GUI. Alle programmer kan låse eller gå langsom hvis der sker en fejl i operativsystemet. Hvis man ønsker at dræbe en proces i et GUI, åbner man en terminal og skriver xkill. Herefter vil ens cursor ændre sig til et kryds, og hvis man klikker på et vindue med dette, vil det dræbe den proces der kører det og give nedestående i terminalen.

thoj@thoj-VirtualBox:~$ xkill
Select the window whose client you wish to kill with button 1....
xkill: killing creator of resource 0x4e00143