Ubuntuserver 20.04

Her vil vi installere Ubuntuserver 20.04.

Vil du teste på en virtuel maskine kan du finde en guide til at gøre det i VirtualBox her: Virtualbox_til_ubuntuserverguide.html

Om installationsprogrammet

Du har kun adgang til tasteturet når du installerer en Ubuntuserver.

Piletasterne bruges til at bevæge sig frem og tilbage i menuerne

, , ,

For at hoppe imellem menuerne på en side anvender du Tab.

Hvis du vil gå en menu tilbage trykker du Shift+Tab.

For at vælge bruger du enten Enter eller Mellemrum.

Vælg sprog

Vælg English

Opdater installationsprogrammet

Da vi bruger en LTS udgave kører vi videre med den vi har.

Vælg Continue without updating.

Tastur og sprog

Ændr Layout til: Danish

Vælg Done

Netværks opsætning

Som standard bliver serveren installeret med DHCP, men her vil vi give serveren en statisk IP-adresse, så vi senere kan tilgå den ved hjælp af SSH og browser.

Installationen vil give min computer IP-adressen: 192.168.87.141/24, men jeg vil have den på en fast IP, nemlig 192.168.87.10/24

Af den tildelte netværksadresse ved jeg følgende om mit netværk:

 • Subnet: 192.168.87.0/24
 • Adress: 192.168.87.10
 • Gateway: 192.168.87.1

I det nedestående skal du ændre IP-adresserne til dine indstillinger.

Fremgangsmåden til at ændre adressen er:

 1. Vælg netværkskortet. Det starter med enpxxx

  _
 2. Vælg Edit IPv4

  _
 3. Ændr Automatic (DHCP) til Manual

  _
 4. Indtast følgende. Husk at ændre til dit netværks ip-adresser.
  1. Subnet: 192.168.87.0/24
  2. Adress: 192.168.87.10
  3. Gateway: 192.168.87.1
  4. Name servers: 8.8.8.8, 8.8.4.4
  5. Search domains efterlades tom
  _

Når du har lavet ændringer vælger du Done.

Du kan læse mere om netværk her: network.html

Proxy opsætning

Her skal du ikke gøre noget. Vælg Done.

Arkivopsætning

Her skal du også beholde standardopsætningen. Vælg Done.

Opsætning af harddiske

Det er min anbefaling at du bruger standardopsætningen. Vælg Done.

Gå ned til USED DEVICES og vælg ubuntu-lv

Vælg Edit

Sæt Size til værdien 30G (30 Gigabyte). Grunden til at vi ændrer det er, at 30 Gigabyte er mere end rigeligt til systemdrevet. Resten af harddiskpladsen i systemet konfigurerer vi senere.

Vælg Done.

Svar Continue til Confirm destructive action. Det er en advarsel om, at du overskriver din harddisken og at indholdet forsvinder.

Profilopsætning

Her skal du angive dit navn, serverens navn og dine logindata. Herunder kan du se mine

 • Your name: skriv dit navn
 • Your server's name: server1
 • Pick a username: tj
 • Chose a password: Lav et password
 • Confirmyou passeword: : Gentag password

Vælg Done.

SSH setup

Du installere SSH. Vælg Done.

Server Snaps

Vi vælger 2 pakker:

 • docker - Docker container runtime
 • wormhole - get things from one computer to another, safely

Vælg Done.

Installering

nu går installationen igang

Lad installationen køre uden at vælge Cancel update and reboot. På den måde har serveren fået alle sikkerhedsopdateringer når installationen er færdig.

Når der står Reboot, så vælger du den.

Første opstart

Første gang Ubuntuserveren starter er der nogle ting der bliver konfigureret. Det ser lidt forvirrende ud, men er som det skal være. Tryk Enter, når det er færdigt, så får du en login-prompt.

Herfra vil vi tilgå vores server ved hjælp af SSH. Hvis du har installeret på en fysisk computer, kan du nu pille skærm og tastetur af.

Herfra kan vi arbejde på computeren ved hjælp af terminalen.

 • På Ubuntu: brug genvejstasterne Ctrl+Alt+t
 • På Windows: søg efter cmd
 • På Mac: søg efter Terminal

Gå til terminalen og skriv følgende kommando (med din valgte IP-adresse)

ssh tj@192.168.87.10

Du kan udelade tj@ hvis du har samme brugernavn på din egen computer.

Ved første login skal du bekræfte serverens "fingerprint". På den måde kan du senere se, hvis det ikke er den rigtige computer du får adgang til.

tj@server1:~$ ssh tj@192.168.87.10 The authenticity of host '192.168.87.10 (192.168.87.10)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:/A0xosRn19z7Q56g3mJ3QHKD/s2e2OcBge14z0LoR7A. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

Skriv yes

Warning: Permanently added '192.168.87.10' (ECDSA) to the list of known hosts. tj@192.168.87.10's password:

Skriv dit password (der bliver ikke vist stjerner eller andre tegn når du taster).

Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-58-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage System information as of Mon 14 Dec 2020 09:56:07 AM UTC System load: 0.0 Processes: 115 Usage of /: 15.1% of 29.40GB Users logged in: 0 Memory usage: 14% IPv4 address for docker0: 172.17.0.1 Swap usage: 0% IPv4 address for enp0s3: 192.168.87.10 83 updates can be installed immediately. 0 of these updates are security updates. To see these additional updates run: apt list --upgradable Last login: Mon Dec 14 09:45:09 2020 from 192.168.87.133 To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>". See "man sudo_root" for details. tj@server1:~$

Almindelige opdateringer

Vi starter med at opdatere serveren - da det kun var sikkerhedsopdateringer installationen lavede.

Kør følgende kommando:

sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

Opstart af Firewall

Da vi gerne vil styre hvad der kan blive brugt på serveren konfigurerer vi firewall'en ufw.

Først så tillader vi SSH:

sudo ufw allow OpenSSH

Nu starter vi ufw

sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)?

Svar y.

Firewall is active and enabled on system startup

Tjek hvad din firewall tillader

sudo ufw status
Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Tillykke. din server er nu klar.