VirtualBox

Dette er en kort guide til anvende VirtualBox til at virtualisere computere.

Indhold

 1. Installering
 2. Virtuel Ubuntuserver (et eksempel)
 3. Avanceret brug

Installering

På Ubuntu

For at installere på Ubuntu skal du køre følgende kommandoer:

 1. sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
  	
 2. sudo sh -c 'echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" >> /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list'
 3. wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
 4. sudo apt-get update -y
 5. sudo apt-get install dkms virtualbox-6.1 -y
 6. sudo adduser *din_bruger* vboxusers
  	

Windows/Mac

Hent virtualbox på downloadsiden og installer:

VirtualBox downloadside

Virtuel Ubuntuserver

Her vil vi oprette en virtuel maskine til en Ubuntuserver. Du kan hente installationsmediet (ISO fil) her: https://ubuntu.com/download/server. Du skal vælge .

Opstart af VirtualBox

Når du lige har startet VirtualBox op får du følgende skærmbillede.

Opret en virtuel maskine

Her vil vi oprette en virtuel maskine til en Ubuntuserver.

For at oprette en ny virtuel maskine trykker klikker du på eller genvejen Ctrl+n

Klik på

Ændr følgende:

 • Name: Ubuntuserver 20.04
 • Hukommelsesstørrelse holdes på 2048

Klik

Her skal du oprette den virtuelle harddisk. Ændr filstørrelsen til 100 GB. Da den virtuelle harddisk er dynamisk allokeret, vil den ikke fylde mere end der ligger på den.

Klik

Nu er den virtuelle maskine oprettet.

Ændr på indstillingerne

Efter den virtuelle maskine er oprettet har du mulighed for at lave nogle ændringer til opsætningen.

Vi skal i et standardsetup lave 3 ændringer:

 • Tilføje Installations mediet
 • Ændre netværksopsætningen

Start med at klikke på knappen Indstillinger.

Tilføj installationsmediet

 • Klik på Lagerenhed
 • Klik på Tom der er under Styreenhed: IDE
 • Klik på den blå disk yderst og vælg Chose a disk file
 • Naviger til den hentede ISO-fil og åbn den

Ændr netværksopsætningen

I dette setup vil vi sætte den virtuelle maskine på det samme netværk som værtscomputeren.

 • Ændr Forbundet til, så der står Netværksbro

Hvis du ikke ønsker din virtuelle maskine på det åbne netværk, så beholder du indstillingen NAT. Det betyder, at du ikke kan tilgå din virtuelle maskine ved hjælp af netværket.

Gem ændringer

Når du har lavet alle dine ændringer, så trykker du

Den virtuelle maskine er nu klar til at blive startet op.

Gode råd til opsætning

En af fordelene ved at anvende virtuelle maskiner er, at vi kan indstille computeren ressourcer løbende og efter behov.

Det man skal være opmærksom på er, at den virtuelle maskine kun bruger det den har behov for - ikke hvad der er afsat til den. Derfor skal det man afsætter ses som det maksimale den virtuelle maskine bruger.

Rådene her er lavet ud fra at din CPU har +8 kerner, og at computeren har mindst +8 GB RAM. Anvender du Windows og vil arbejde med virtuelle maskiner vil jeg anbefale at du opgraderer til mindst 16GB RAM.

VirtualBox kan godt køre på mindre hardware, men så skal du køre med minimale indstillinger

Her kommer nogle overvejelser til, hvordan du kan sætte dine virtuelle maskiner op. Rådene omfatter:

 • CPU (processor)
 • RAM
 • Skærm
 • Harddiske
 • Netværk
 • Udklipsholder

CPU

CPU'en opsættes i menuen: → System → Processor.

Du kan indstille 2 ting:

 1. Antal processorer
 2. Ydelsesbegrænsning

Antal processorer

Antallet af virtuelle processorer er afgørende for hvor effektivt den virtuelle maskine arbejder med data.

Du kan med fordel øge antallet af processorer når du installerer den virtuelle maskine, og så sætte antallet ned når du skal anvende den.

Vælger du mere end det grønne felt (her 1-3 processorer), kan det gå ud over værtens ydeevne.

Til normal drift bruger jeg:

Ubuntu server
1 CPU
Ubuntu desktop
2 CPU
Windows 10
3 CPU

Grunden til at jeg har sat windows 10 til 3 CPU'er er fordi jeg ofte anvender det til at køre "rigtige" windowsprogrammer for at udføre en opgave.

Ydelsesbegrænsning

Her kan du bestemme hvor mange % af CPU'en den virtuelle maskine skal bruge. Den får antallet af procent i køretid på den virtuelle CPU.

Ændr kun på denne hvis du skal have mange virtuelle maskiner kørende på samme enhed.

RAM

RAM opsættes i: → System → Bundkort.

Mine anbefalinger til forskellige operativsystemer er følgende RAM-størrelse. Parentesen angiver RAM-størrelsen hvis din maskine har +16GB RAM

Ubuntu Server
1 GB (2 GB)
Ubuntu Desktop
2 GB (4 GB)
Windows
4 GB (8GB)

Skærm

Skærme indstilles i: → System → Skærm

Her skal vi kigge på 2 indstillinger:

 1. Grafikhukommelse
 2. 3D-acceleration

Grafikhukommelse

Grafikhukommelsen vil være på maksimalt 128 på Linuxsystemer, men 256 på Windows.

Ubuntu Server
16 MB
Ubuntu Desktop
128 MB
Windows
256 MB

3D-acceleration

Jeg anbefaler at du sætter flueben ved Acceleration - aktiver 3D-acceleration, når du bruger GUI systemer. På den måde kan Virtualbox bruge din maskines grafikfunktioner

Harddiske

Hvis du skal have flere harddiske på din virtuelle maskine skal den først oprettes. Det gør du i Håndtering af virtuelt medie

Du får adgang ved at bruge menuen: Fil → Håndtering af virtuelt medie, eller ved at bruge genvejen: Ctrl+d.

Under Attributter kan du ændre i navn og placering. Under Størrelse kan du ændre i harddiske størrelse.

Opret ny harddisk

Klik på .

Du skal ændre følgende:

 • Filplacering: Ændr sidste led til et sigende navn
 • Filstørrelse: Ændr til f.eks. 100GB
 • Harddisk-filformat: Behold forvalgte VDI(...)
 • Lagring på fysisk harddisk: Behold Dynamisk allokeret

Du kan altid ændre størrelsen senere hvis den virtuelle harddisk er for lille.

Har du mange harddiske, så kan det være en god ide at lave en beskrivelse, så du ved hvor de hører hjemme.

Opret nye Optiske diske

Dette er egentlig CD/DVD/BR ISO-filer. Hvis du lige har hentet en fil og den ligger i den Hentet mappe, så opdager VirtualBox dem selv

Ligger de et andet sted, klikker du på og henter filen.

Tilføj harddisk

Klik på: → System → Lagerenheder

Klik på Styrenhed SATA og vælg harddiskikonet (sidste knap)

Find den nyoprettede harddisk under: Not attached, vælg den og klik

Harddisken er nu tilføjet

Netværk

Netværk sættes i menuen: → Netværk.

Her vil der blive gennemgået 3 forskellige netværkstyper:

 1. Netværksbro - Den virtuelle maskine fungerer somom den er sluttet direkte til dit netværk
 2. NAT-netværk - Et lukket netværk med adgang til Internettet

Netværksbro

Vil du bare have den virtuelle maskine direkte på dit netværk, så vælger du Netværksbro, og netværkskortet på din computer.

Sidder du på en laptop, der er tilsluttet WiFi, skal du vælge dette netværkskort.

NAT-netværk

Et NAT-netværk svarer til det netværk du har hjemme ved dig selv. Der er adgang til Internettet, men ellers er netværket privat og lukket.

Du opretter et NAT-netværk ved at gå til Fil → Præferencer → Netværk. Du kan også komme dertil ved at bruge tasterne Ctrl+g.

Du opretter et NAT-netværk ved at klikke på + knappen yderst til højre.

Du kan ændre det ved at klikke på den nederste knap ude til højre. Du kan ændre i:

 • Navn
 • Netværks-CIDR
 • Understøttelse af DHCP
 • Viderestilling af porte

Klik , når du har konfigureret det.

Gå til din virtuelle maskine og vælg Netværk.

Ændr Forbundet til til NAT-netværk og Navn til det netværk du lige har oprettet, og tryk

Ved du ikke meget om netværk og du bare vil have et lukket netværk til at eksperimentere i, er dette løsningen.

Flere typer netværk

VirtualBox understøtter andre netværksmuligheder og du kan skabe et netværk der passer til dine behov.

Du kan se en gennemgang af de forskellige virtuelle netværk, som VirtualBox tilbyder: Virtualbox_virtuelle_netværk.html

Udklipsholder

Udklipsholderen sættes i menuen: Generelt → Avanceret.

Genvejstaster

Alle genvejstaster kræver at man bruger VirtualBox's host controller. Det er som standard sat til den højre Ctrl. Herefter kaldet H_Ctrl.

H_Ctrl+e
Tag et skærmbillede af den virtuelle maskine
H_Ctrl+f
Gå til fuld skærm
H_Ctrl+n
Gå til fuld skærm
H_Ctrl+m
Minimer den virtuelle maskine
H_Ctrl+s
Opsætning af den virtuelle PC
H_Ctrl+t
Tag et øjebliksbillede af den virtuelle maskine
H_Ctrl+Home
Åbner menuen inde i den virtuelle maskine
H_Ctrl+h
Send et ACPI nedlukningssignal. Svarer til at trykke på tænd knappen.
H_Ctrl+p
Sæt den virtuelle maskine på pause
H_Ctrl+q
Giver dig et vindue hvor du kan vælge mellem at:
 • Gemme maskinens tilstand (Lukker maskinens ned, så den kan genstartes fra samme punkt)
 • Sende signal til nedlukning (svarer til at trykke på start knappen)
 • Slukke for maskinen (Svarer til at hive ledningen ud)
 • Indlæse forrige øjebliksbillede.
H_Ctrl+r
Genstart den virtuelle maskine ved hjælp af reset
H_Ctrl+Backspace
Svarer til Ctrl+Alt+Backspace
H_Ctrl+Delete
Svarer til Ctrl+Alt+Delete

Øjebliksbilleder

Med et øjebliksbillede (snapshot) kan du gemme den virtuelle maskines øjeblikkelige tilstand.

Du kan f.eks. lave et øjebliksbillede af en ny installation, som du kan bruge til at teste forskellige opsætninger.

Du kan også lave et øjebliksbillede af en kørende virtuel maskine. På den måde kan du fjerne ændringer ved at gå tilbage til oprindelige maskine.

Øjebliksbillede af slukket maskine

Åbn VirtualBox og vælg: Maskine → Tools → Øjebliksbilleder. Vinduet til højre vil ændre sig:

I feltet Attributter kan du læse navn og beskrivelse af øjebliksbillede.

Du tager et øjebliksbillede ved at klippe på knappen . Giv øjebliksbilledet et navn og tilføj en beskrivelse. Tryk herefter .

Nu kan du se der er 2 muligheder at vælge imellem: Frisk installation og nuværende tilstand. Læg også mærke til, at der i venstre ved den virtuelle maskines navn er kommet en parantes, hvor det aktuelle øjebliksbilledes navn står.

Du kan nu eksperimentere som du har lyst, og du kan vende tilbage til frisk installation når du ønsker det.

Det er altid en god ide at give øjebliksbilleder et beskrivende navn og en sigende beskrivelse.

Øjebliksbillede af kørende maskine

For at tage et øjebliksbillede af en kørende maskine vælger du enten menuen: Maskine → Tag øjebliksbillede, eller genvejstasten H_Ctrl+t.

Et kig på VirtualBox viser nu det nye øjebliksbillede.

Kør fra øjebliksbillede

Marker det øjebliksbillede du vil anvende og klik på , og herefter . Det kan tage lidt tid for computeren at genskabe øjebliksbilledet.

Nu vil den virtuelle maskine starte fra dette øjebliksbillede. Hvis det er af en kørende virtuel maskine, så vil den starte på som kørende.

Slet et øjebliksbillede

For at slette et øjebliksbillede skal du markere det og klikke på , og herefter .

Det kan tage lidt tid

Kloning

Du kan også lave klon af din virtuelle maskine. En klon er en kopi af den oprindelige. Du laver en klon ved at klikke på .

Kloningstype

Du kan vælge at laven en fuld eller en koblet klon.

Fuld klon

En fuld klon er en nøjagtig kopi af den oprindelige, og den fylder lige så meget på harddisken.

Den fulde klon kan kopieres til andre computere

Den koblede klon

En koblet klon indeholder kun ændringerne fra den oprindelige. Den kræver altså at den oprindelige virtuelle maskine også er tilgængelig. Til gengæld fylder den langt mindre.

Klonens øjebliksbilleder

Du kan vælge at tilføje alle øjebliksbilleder, eller kun den nuværende tilstand.

Additional options

Her kan du ændre i konfigurering af hardwaren. Det er kun til avanceret brug.