Mediaserver

Ubuntu kan fint laves om til en mediaserver, så alle enheder på netværket har adgang til den. Her vil vi bruge den meget simple tjeneste minidlna.

I denne guide er det sat op med brugeren tj, som du derfor skal erstatte med din egen bruger

Installation

Installer minidlna med kommandoen:

sudo apt-get install minidlna

Forberedelse

Før vi går igang med at konfigurere serveren skal vi have følgende op plads:

 1. Oprettelse af mapper
 2. Ændring af brugere og grupper
 3. Ændring af rettigheder
 4. Tilføje din bruger til gruppen minidlna
 5. Kopiere dine filer til de nye mapper

Opret mapper

sudo mkdir -p /srv/billeder /srv/musik /srv/video

Bruger konfiguration

Tilføj din bruger til gruppen minidlna

sudo adduser tj minidlna

For at få ændringer til at slå igennem skal grupperne genindlæses

exec su -l $USER

Konfiguration

minidlna konfigureres igennem en filerne /etc/minidlna.conf og /etc/default/minidlna.

Indsæt nedestående nederst i filen /etc/minidlna.conf.

sudo nano /etc/minidlna.conf
	
#Serverdetaljer	
	
friendly_name=Mediaserver
media_dir=P,/srv/billeder
media_dir=A,/srv/musik
media_dir=V,/srv/video

#Skanner for nye filer
inotify=yes


Indsæt nedestående nederst i filen /etc/default/minidlna.

sudo nano /etc/default/minidlna
	
# User and group the daemon should run as
USER="root"
GROUP="minidlna"
	

Genstart minidlna

sudo service minidlna restart sudo service minidlna force-reload

Flyt dine filer

Herefter kan du flytte din musik, videoer og billeder til de nye mapper

Hvis du sidder med en grafisk brugerflade kan du bare trække filerne over. Ønsker du at gøre det med kommandolinie anvender du:

Hvis du gerne vil flytte filerne uden at beholde en kopi på din egen brugerprofil, så skal du skrive mv i stedet for cp.

 • Kopiere Musik
 • cp ~/Musik /srv/musik
 • Kopiere Video
 • cp ~/Videoklip /srv/video
 • Kopiere Billeder
 • cp ~/Billeder /srv/billeder

Ændr rettigheder

Det sidste vi skal gøre er at ændre ejerskab og rettigheder på den nye mappe med

Ændr bruger og gruppe

sudo chown -R minidlna:minidlna /srv/billeder /srv/musik /srv/video/

Ændr rettigheder

sudo chmod -R 775 /srv/billeder /srv/musik /srv/video/

Genstart minidlna

For at den nye konfiguration slår igennem, skal filen genindlæses. Du bør også genopfriske databasen, og det gøres med den anden kommando.

sudo service minidlna restart sudo service minidlna force-reload

Herefter er dine filer tilgængelige for alle apperater der anvender DLNA :)

Kontroller setup

Tjek om tjenesten er oppe ved at skrive følgende adresse i din browser:

*IP_NUMMER:9500

F.eks:

192.168.0.10:9500

Efter genstart

Desværre er der en mindre mangel i denne guide endnu, og det er at minidlna skal genstartes manuelt efter en genstart.

sudo service minidlna restart sudo service minidlna force-reload

Enjoy!!