Administrative opgaver

LVM - Logical Volume Manager

Ændring af hostname

For at ændre hostname, skal der ændres i to filer:

  • /etc/hosts
  • /etc/hostname

I begge filer skal det nuværende hostname ændres til det nye.

Tjek dit nuværende hostname:

hostname
tj@server1:~$ hostname server1

Ændr dette til det nye navn i begge ovenstående filer ved hjælp af nano. Her ændres det til minserver:

sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 minserver # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters
sudo nano /etc/hostname
minserver

Genstart serveren med sudo reboot, og tjek at alt fungere med kommandoen hostname.

tj@minserver:~$ hostname minserver

Ændring af IP-adresse

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity' network: ethernets: enp0s3: addresses: - 192.168.87.10/24 gateway4: 192.168.87.1 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 - 8.8.4.4 version: 2

Ændr linien med IP-adresse f.eks. til 192.168.87.11/24.

Gem filen og start ny opsætning

sudo netplan apply

Done