Ubuntu server - Avanceret harddisk opsætning med LVM

Avanceret opsætning af harddiske

I dette afsnit vil vi sætte 2 harddiske op ved hjælp af LVM (Logical Volume Management).

Ideen med LVM er, at man laver nogle virtuelle partitioner, der spænder over en eller flere fysiske harddiske. Det betyder, at man ikke er bundet af størrelsen af de fysiske harddiske og at man løbende kan ændre størrelsen på sine virtuelle partitioner. Man kan f.eks. sætte en ny harddisk i sit system og så udvide sine eksisterende partitioner. Man behøver altså ikke få et nyt monteringspunkt. Man kan også flytte sine virtuelle partitioner fra en fysisk disk, så den kan fjernes/udskiftes. Man kan også tage backup af partitioner mens systemet kører

Med den rette hardware, vil man altså kunne udskifte harddiske og tage backup på et kørende system.

Herunder er en illustration der viser de tre begreber der anvendes i LVM.

Her vil vi lave følgende opsætning ved hjælp to fysiske harddiske (Physical Volumes) på 100GB, som vi lægger i .

LVM - gruppe
Volume Groups - VG
Logiske grupper
Logical Volumes - LV
Størrelse Monteringspunkt Beskrivelse
Arkiv01
system 20 GB / System
server 120 GB /srv Ressourcer til netværket
data 40 GB /data backup og dokumentation
swap 1 GB swap swap drev
- 19 GB - FRI

Det vi skal gøre er:

  1. Klargøre harddiskene
  2. Lave en VG (Volume group) af vores to harddiske - arkiv01
  3. Oprette de 4 LV'er (Logical Volumes)
  4. Montere de 4 LV'er

Vælg Manuelt som partitioneringsmetode

Klargøring af harddiske

Hvis du installerer i VirtualBox som jeg gør, eller har helt nye harddiske i, skal der først oprettes partitionstabeller på harddiskene. Ubunt vil selv gøre opmærksom på det, hvis den ikke er oprettet. Vælg den første disk og tryk Enter.

Vælg: ja, for at oprette partitionstabellen.

Her kan du se, at der under den første harddisk nu står pri/log 107.4 GB .....

Gør det samme ved den anden harddisk.

Opsæt LVM

Vælg Opsætning af den logiske diskenhedshåndtering (LVM)

Før Vi kan sætte LVM op, skal de ændringer vi lavede før skrives til disken. Dette vil slette alt indhold der har været på diskene. Vælg Ja:

Opret en VG - Volume Group

Her skal vi oprette vores VG, som kaldes en diskenhedsgruppe på dansk. Jeg har valgt at bibeholde de engelske betegnelser i denne guide, da det er betegnelserne man skal anvende når man kigger i dokumentation og anvender kommandoer senere. Vælg: Opret diskenhedsgruppe

Giv den navnet:arkiv01 og vælg Fortsæt.

Tilføj dine harddiske ved ved hjælp af at markere begge harddiske med en stjerne ved at trykke på Mellemrum. Efter begge er valgt tryk Fortsæt.

Herefter skal ændringerne endnu engang skrives til diskene. Vælg Ja.

Opret LG'er - Logical Volumes

Her skal vi oprette de 5 logiske enheder (partitioner), som skal udgøre opdelingen af vores system: system, serverdata, data, web og swap.

Logiske grupper
Logical Volumes - LV
Størrelse Monteringspunkt Beskrivelse
system 20 GB / System
server 120 GB /srv Ressourcer til netværket
data 40 GB /data backup og dokumentation
swap 1 GB swap swap drev
- 19 GB - FRI

Vælg Opret logisk diskenhed.

Vælg arkiv01.

Angiv navnet på LG'en, hvor den første her er system og vælg Fortsæt.

Sæt størrelsen, her 20G (10 GigaByte) og vælg Fortsæt

Her vil vi lige tjekke vores opsætning. Vælg Vis opsætningsdetaljer.

Her får vi et overblik over:

  • Ikke anvende fysiske harddiske
  • Tilgængelige Volume groups (Diskenhedsgrupper) og deres fysiske enheder
  • Tilgængelige Logical Volumes (Logiske diskenheder)

Fortsæt med at oprette resten: server, data og swap. Tjek at du har gjort det korrekt ved at anvende
Vis opsætningsdetaljer. Læg mærke til at de bliver vist i alfabetisk orden og ikke den rækkefølge du har oprettet dem i.

Afslut herefter opsætningen af LVM ved at vælge Afslut.

Afslut opsætningen af harddiskene

Efter at du har sat LVM op, kommer du tilbage til hovedmenuen. Som du kan se er dine LG'er tilføjet til oversigten. Læg mærke til at de er tilføjet i alfabetisk orden alt efter din navngivning. Dem skal vi nu ind og vælge enkeltvis, for at vi kan konfigurere de sidste detaljer. Vælg det første arkiv som er data.

Herefter kommer du ind i følgende menu, hvor du kan se at den er slået fra som standard. Vælg Brug som: brug ikke, da den vi føre dig igennem opsætningen:

Det første du skal vælge er filsystemet. Vælg Ext4-journalfilsystem

Herefter skal monteringspunktet opsættes. Vælg: Angiv manuelt, da den mappe vi vil montere data i ikke er en del af standardfilsystemet.

Indtast herefter monteringspunktet /data og vælg Fortsæt.

Herefter kommer et overblik over det du har gjort. Tjek at det er korrekt og vælg: Færdig med at sætte partitionen op.

Sæt herefter de resterende partitioner (server, data, wab, swap) op på samme måde. Vær opmærksom på at swap partitionen skal sættes op lidt anederledes. I stedet for at vælge Ext4 skal du vælge: swapområde, og den skal ikke monteres på filsystemet.

Efter at du har sat alle partitionerne op bør du kontrollere at du har sat det hele op korrekt. Herefter vælges Afslut partitioneringen og skriv ændringerne til disken.

Du får igen et sidste overblik over din opsætning. Kontroller at det er sat korrekt op og vælg Ja

Du kan nu fortsætte ubuntu server installationsguiden: server_install_16.06.LTS.html