Budget for unge

Budget

For at lægge et budget skal man have et overblik over sine indtægter og udgifter. Man kan få dette overblik ved at kigge på sin bankkonto eller gemme sine kvitteringer. Man kan f.eks. inddele sine udgifter i følgende kategorier:

 • Bolig
 • Mad
 • Tøj
 • Personlig pleje (klipning, plejeprodukter)
 • Fritidsaktiviteter og sport
 • Transport
 • Kommunikation (telefon, Internet, abonementer)
 • Diverse (Gaver, fornøjelser, fest osv.)
 • Pjat penge (Penge der ikke var planlagte eller nødvendige at bruge)
 • Uforudsete udgifter (buffer)
 • Opsparing
 • Lån

Sørg for at du har en buffer når du lægger dit budget, så har du også til de helt uventede udgifter.

Læg budgettet ved at lave en kolonne med de ovenstående poster som udgifter, og en ekstra kolonne med dine indtægter (løn, lommepenge, gaver). Herefter kan du finde din balance ved at udregne :

Balance=Indtægter-udgifter

Lån

Til at planlægge optagelse af lån kan man have et amortisationsregneark, som man kan prøve forskellige scenarier af i. Husk generelt:

 • jo længere løbetid - jo flere renteudgifter
 • Rente kan trækkes fra - så hellere en høj rente end et stort etableringsgebyr
 • Banken er stort set altid billigst
 • Kan du administrere en kassekredit er det billigere end at låne.

Skat

Satser generelt: https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser

Når man arbejder med skat skal man forholde sig til følgende begreber

 • Personlig indkomst
 • Kapitalindkomst
 • Ligningsmæssige fradrag
 • Skattepligtig indkomst
 • Beregnet skat

Herunder er de gennemgået enkeltvis.

Personlig indkomst

Den personlige indkomst er det som man har i indtægt fra arbejde.

Personlig indkomst
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Indkomst 1
Indkomst 2
Indkomst 3
Personlig indkomst

AM-bidrag i alt

Læg mærke til at man skal betale AM-bidrag uanset om man har frikort eller ej.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomsten er indtægter og udgifter fra investeringer, ind- og udlån.

Kapitalindkomst
Renteindtægter (fra bankkonti - kan være negativ)
Renteudgifter (fra lån)
Kapitalindkomst

Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag er forskellige poster, som kan trækkes fra i skat.

Ligningsmæssige fradrag
Faglig kontingent
A-Kasse
Befordring
Beskæftigelsesfradrag (indkomst før AM-bidrag)
Ligningsmæssig fradrag

Henvisninger til regler:

Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst er de tre ovenstående kombineret

Skattepligtig indkomst
Personlig indkomst
Kapitalindkomst
Ligningsmæssige Fradrag
Skattepligtig indkomst

Endelig skat

Skat før personfradrag

Den beregnede skat eksl. personfradrag

Skat før personfradrag
AM-bidrag (af indkomst)
Bundskat (af Personlig Indkomst)
Kommuneskat (af Skattepligtig indkomst)
Kirkeskat* (af Skattepligtig indkomst)
Sundhedsbidrag (af Skattepligtig indkomst)
Skat i alt

* Kun hvis du er medlem af folkekirken.

Personfradrag

Personfradrag
Personfradrag, bundskat
Personfradrag, Kommuneskat
Personfradrag, Kirkeskat*
Personfradrag, sundhedsbidrag
Personfradrag i alt

* Kun hvis du er medlem af folkekirken.

Endelig skat

Endelige skat
Skat før personfradrag
Personfradrag
Endelig skat

SU

SU-satser

Om SU-satser: http://www.su.dk/satser/

SU-lån

Om SU-lån: http://www.su.dk/su-laan/

Fribeløb

Om fribeløb: http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/