Vækst funktioner

Eksponential funktioner

Eksponentialfunktioner normalform er:

$$ y= b \cdot a^x, ~hvor~ b > 0, a > 0, a \neq 1 $$

\( a \) kaldes for fremskrivningsfaktoren og \( b \) for begyndelsesværdien.

Man kan finde ligningen til eksponentialfunktionen ved hjælp af to punkter på linien.

$$ P=(x_1,y_1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Q=(x_2,y_2) $$

Formlerne for \( a \) og \( b \)

$$ a=\sqrt[x_2-x_1]{\frac{y_2}{y_1}} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b = \frac{y_1}{a^{x_1}}$$

Formlerne for fordoblingskonstanten (\( T_2 \)) og halveringskonstanten (\( T_{\frac{1}{2}} \)) er

$$ T_2 = \frac{ln(2)}{ln(a)} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T_{\frac{1}{2}} = \frac{ln(\frac{1}{2})}{ln(a)}$$

Bevis eksponentialfunktioner

Find a

For at finde a indsættes punkterne \( P \) og \( Q \) i normalfornem for eksponentialfunktionen på følgende måde

$$ y_1 = b \cdot a^{x_1}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ y_2 = b \cdot a^{x_2}$$

Divider de to udtryk med hinanden

$$ \frac{y_2}{y_1} = \frac{b \cdot a^{x_2}}{b \cdot a^{x_1}} $$

Udtrykket reduceres

$$ \frac{y_2}{y_1} = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} $$

Brøken på venstre side omskrives ved hjælp af potensregler (\( \frac{ a^m }{ a^n } = a^{m-n}\))

$$ \frac{y_2}{y_1} = a^{x_2-x_1} $$

Herefter tages roden på begge sider og beviset er gennemført

$$ \sqrt[x_2-x_1]{\frac{y_2}{y_1}} = a $$

Find b

Indsæt et af punkterne i ligningen for eksponentialfunktionen

$$ y_1 = b \cdot a^{x_1} $$

Isoler \( b \) og beviset er gennemført

$$ \frac{y_1}{a^{x_1}} = b $$

Fordoblings- og halveringskonstanten

Da eksponentielfunktioner hele tiden vokser eller aftager med samme procent per enhed anvender man to værdier til at beskrive funktionerne: Fordoblingskonstanten som har betegnelsen \( T_2 \) og halveringskonstanten som betegnes \( T_{\frac{1}{2}} \). På den måde får man en beskrivelse af hvor hurtig eksponentialfunktioner til- og aftager.

Bevis fordoblingskonstanten

Fordoblingskonstanten er givet ved formlen:

$$ T_2 = \frac{ln(2)}{ln(a)} $$

På nedestående arbejdstegning er der indtegnet en vilkårlig eksponentialfunktion som går igennem punkterne \( P \) og \( Q \).

$$ P=(x_1,y_1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Q=(x_2,y_2) $$

Punkterne er afsat sådan at funktionsværdien af \( x_2 \) er det dobbelte af funktionsværdien for \( x_1 \), sådan at \( y_2 \) kan erstattes af \( 2 \cdot y_1 \). Afstanden mellem \( x_1 \) og \( x_2 \) er altså \( T_2 \) (fordoblingskonstanten).

For at finde en formel for fordoblingskonstanten indsætter vi de omskrevne værdier for henholdsvis \( P \) og \( q \) i normalfornem for den eksponentielle funktion og vi definerer \( T_2 \).

$$ y_1 = b \cdot a^{x_1} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 \cdot y_1 = b \cdot a^{x_2} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T_2 = x_2 - x_1$$

De to udtryk divideres med hinanden

$$ \frac{2 \cdot y_1}{y_1 } = \frac{b \cdot a^{x_2}}{b \cdot a^{x_1}} $$

Udtrykket forkortes

$$ 2 = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} $$

Regneregel for potenser i brøker anvendes

$$ 2 = a^{x_2 - x_1} $$

\( x_2 - x_1 \) erstattes med \( T_2 \)

$$ 2 = a^{T_2} $$

Logaritmen anvendes på begge sider så vi kan isolere eksponenten

$$ ln(2) = T_2 \cdot ln(a) $$

\( T_2 \) isoleres og beviset er gennemført

$$ \frac{ln(2)}{ln(a)}= T_2 $$

Bevis halveringskonstanten

Halveringskonstanten er givet ved formlen:

$$ T_{\frac{1}{2}} = \frac{ln\left(\frac{1}{2}\right)}{ln(a)} $$

Beviset for halveringskonstanten følger den samme fremgangsmåde som den for fordoblingskonstanten

På nedestående arbejdstegning er der indtegnet en vilkårlig eksponentialfunktion som går igennem punkterne \( P \) og \( Q \).

$$ P=(x_1,y_1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Q=(x_2,y_2) $$

Punkterne er afsat sådan at funktionsværdien af \( x_2 \) er det halve af funktionsværdien for \( x_1 \), sådan at \( y_2 \) kan erstattes af \( \frac{1}{2} \cdot y_1 \). Afstanden mellem \( x_1 \) og \( x_2 \) er altså \( T_{\frac{1}{2}} \) (halveringskonstanten).

For at finde en formel for halveringskonstanten indsætter vi de omskrevne værdier for henholdsvis \( P \) og \( Q \) i normalfornem for den eksponentielle funktion og vi definerer \( T_{\frac{1}{2}} \).

$$ y_1 = b \cdot a^{x_1} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \frac{1}{2} \cdot y_1 = b \cdot a^{x_2} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T_{\frac{1}{2}} = x_2 - x_1$$

De to udtryk divideres med hinanden

$$ \frac{\frac{1}{2} \cdot y_1}{y_1 } = \frac{b \cdot a^{x_2}}{b \cdot a^{x_1}} $$

Udtrykket forkortes

$$ \frac{1}{2} = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} $$

Regneregel for potenser i brøker anvendes

$$ \frac{1}{2} = a^{x_2 - x_1} $$

\( x_2 - x_1 \) erstattes med \( T_{\frac{1}{2}} \)

$$ \frac{1}{2} = a^{T_{\frac{1}{2}}} $$

Logaritmen anvendes på begge sider så vi kan isolere eksponenten

$$ ln\left(\frac{1}{2}\right) = T_{\frac{1}{2}} \cdot ln(a) $$

\( T_{\frac{1}{2}} \) isoleres og beviset er gennemført

$$ \frac{ln\left(\frac{1}{2}\right)}{ln(a)}= T_{\frac{1}{2}} $$

Potensfunktioner

Potensfunktionens normalform er:

$$ y = b \cdot x^a $$

Man kan finde ligningen til eksponentialfunktionen ved hjælp af to punkter på linien.

$$ P=(x_1,y_1) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Q=(x_2,y_2) $$

Formlerne for \( a \) og \( b \)

$$ a = \frac{ ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right) }{ ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right) } ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b = \frac{y_1}{{x_1}^a} $$

Bevis potensfunktionen

Find a

For at finde a indsættes punkterne \( P \) og \( Q \) i normalfornem for eksponentialfunktionen på følgende måde

$$ y_1 = b \cdot {x_1}^a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ y_2 = b \cdot {x_2}^a$$

Herefter divideres de to udtryk med hinanden

$$ \frac{y_2}{y_1} = \frac{ b \cdot {x_2}^a }{ b \cdot {x_1}^a } $$

Udtrykket reduceres

$$ \frac{y_2}{y_1} = \frac{{x_2}^a }{{x_1}^a } $$

Brøken på venstre side omskrives ved hjælp af potensregler, og eksponenten sættes uden for parantes

$$ \frac{y_2}{y_1} = { \left( \frac{x_2}{x_1} \right) }^a $$

Logaritmen tages på begge sider, for at \( a \) kan rykkes ned som en faktor

$$ ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right) = a \cdot ln{ \left( \frac{x_2}{x_1} \right) } $$
\

\( a \) isoleres og beviset er gennemført

$$ \frac{ ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right) }{ ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right) } = a$$

Find b

Indsæt et af punkterne i ligningen for potensfunktionen

$$ y_1 = b \cdot {x_1}^a $$

Isoler \( b \) og beviset er gennemført

$$ \frac{y_1}{{x_1}^a} = b $$