MySQL - Backup

Det er vigtigt at du anvender Chrome eller Firefox til disse opgaver, da PHPMyAdmin følger webstandarderne. Hvis du anvender Safari, Internet Explorer eller Edge, risikerer du at få fejl.

Rigtige mænd tager ikke backup ... de græder bare

Når man arbejder med data i alle sammenhænge bør man have backup af sine vigtige filer. phpMyAdmin gør det nemt at tage backup af ens database.

Normalt når du anvender programmer, så gemmer du en fil, men i database sammenhæng eksporterer man.

Eksporter database

For at eksportere en database vælger man menuen Eksporter:

Vi beholder det forudvalgte SQLformat og klikker på Udfør. Herefter bliver filen gem i mappen Overførsler under det samme navn som databasen hedder med endelsen .sql. I dette tilfælde mentorer.sql.

Det kan anbefales at filen med det samme omdøbes, så det bliver tydeligt hvornår backup'en er taget f.eks: mentorer031116.

Indholdet af denne fil er de kommandoer der skal til for at gendanne databasen:

Vis koden i den eksporterede fil
	
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Vært: 127.0.0.1
-- Genereringstid: 03. 11 2016 kl. 17:06:25
-- Serverversion: 10.1.16-MariaDB
-- PHP-version: 5.6.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mentorer`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur-dump for tabellen `klasser_og_mentorer`
--

CREATE TABLE `klasser_og_mentorer` (
 `Klasse` varchar(3) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL,
 `Mentor` varchar(3) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_danish_ci;

--
-- Data dump for tabellen `klasser_og_mentorer`
--

INSERT INTO `klasser_og_mentorer` (`Klasse`, `Mentor`) VALUES
('1a', 'tj'),
('1b', 'ba'),
('1x', 'cc'),
('2a', 'tj'),
('2b', 'ba'),
('2x', 'cc'),
('3a', 'tj'),
('3b', 'ba');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur-dump for tabellen `klasse_og_elever`
--

CREATE TABLE `klasse_og_elever` (
 `Klasse` varchar(3) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL,
 `Antal Elever` tinyint(2) NOT NULL,
 `Piger` tinyint(2) NOT NULL,
 `Drenge` tinyint(2) NOT NULL,
 `Startår` year(4) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_danish_ci;

--
-- Data dump for tabellen `klasse_og_elever`
--

INSERT INTO `klasse_og_elever` (`Klasse`, `Antal Elever`, `Piger`, `Drenge`, `Startår`) VALUES
('1a', 17, 9, 8, 2016),
('1b', 16, 8, 8, 2016),
('1x', 28, 13, 15, 2016),
('2a', 22, 10, 12, 2015),
('2b', 24, 13, 11, 2015),
('2x', 31, 17, 14, 2015),
('3a', 21, 8, 13, 2015),
('3b', 22, 9, 13, 2015);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur-dump for tabellen `mentorer`
--

CREATE TABLE `mentorer` (
 `Mentor` varchar(3) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL,
 `Navn` varchar(50) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL,
 `Lokale` varchar(4) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL,
 `Mobil` int(8) NOT NULL,
 `Mail` varchar(50) COLLATE utf8_danish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_danish_ci;

--
-- Data dump for tabellen `mentorer`
--

INSERT INTO `mentorer` (`Mentor`, `Navn`, `Lokale`, `Mobil`, `Mail`) VALUES
('ba', 'Bent Andersen', '18', 23344518, 'ba@fakemail.dk'),
('cc', 'Christina Carlsen', '19', 23344519, 'cc@fakemail.dk'),
('tj', 'Thomas Jensen', '17', 23344517, 'tj@fakemail.dk');

--
-- Begrænsninger for dumpede tabeller
--

--
-- Indeks for tabel `klasser_og_mentorer`
--
ALTER TABLE `klasser_og_mentorer`
 ADD PRIMARY KEY (`Klasse`);

--
-- Indeks for tabel `klasse_og_elever`
--
ALTER TABLE `klasse_og_elever`
 ADD PRIMARY KEY (`Klasse`);

--
-- Indeks for tabel `mentorer`
--
ALTER TABLE `mentorer`
 ADD PRIMARY KEY (`Mentor`);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
	

Hent filen: mentor_db_v1.sql

Importer database

Vi kan prøve at importere databasen under et andet navn. Det første vi gør er at oprette en ny database til indholdet. Husk at sætte tegnsæt(utf8-danish_ci). Herefter vælger vi fanen Importer

Herefter skal du:

 1. Klikke på Vælg fil
 2. Navigere hen til din fil og klikke på Åbn
 3. Scrolle ned ad siden og klikke på Udfør

For at teste om det er lykkes vælger du fanen Struktur.

Ryd op i dine backups

Når man har haft computer i et stykke tid begynder man at have en masse backups. Nogle gange er det en god ide at kigge dem igennem og få slettet det som ikke er relevant mere. Det kan f.eks. være forskelige versioner af ens opgaver eller filer der er lavet backup af flere gange. Det kan f.eks være dokumenter og billeder.

Det kan også være en tur ned ad memory lane.

Taget fra: https://xkcd.com/1360/