MySQL - Normalisering

En database er grundlæggende en samling data der er organiseret i rækker og kolonner. I rækkerne (kaldes også en post) har vi de enkelte opslag og i kolonnerne de kategorier opslaget skal indeholde. Herunder er et skema over mentorfordelingen på en mindre skole.

Mentor Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Thomas Jensen (tj) 1a (17 elever) 2a (22 elever) 3a (21 elever)
Bent Andersen (ba) 1b (16 elever) 2b (24 elever) 3b (22 elever)
Christina Carlsen (cc) 1x (28 elever) 2x (31 elever)  - 

Skemaet ovenfor er let at læse for os, men det for at gøre det til effektiv til en database skal vi anvende normalisering. Normaliseringsprocessen sikrer at data ikke bliver gentaget flere steder og data er entydig. Det man vil undgå er redundans (gentagelser) og inkonsistens (mangel på sammenhæng).

For at undgå redundans og inkonsistens gennemløber man i databasens designfase disse tre trin:

 1. Normalform 1 (NF1)
  • Tabellen har et nøglefelt (behøver ikke at være unikt)
  • Der må kun være en værdi af samme type i hver post
  • Alle poster skal være lige lange dvs. have samme antal felter
 2. Normalform 2 (NF2)
  • Tabellen opfylder NF1
  • Der skal være en nøgle i hver tabel, der entydigt bestemmer indholdet. Kaldes en unik nøgle.
 3. Normalform 3 (NF3)
  • Tabellen opfylder NF2
  • Hvis der er mere end et felt der kan sættes som nøgle for andre felter skal tabellen opdeles i flere.

Her kan du finde en (relativ) let gennemgang af normaliseringsprocessen.

Normalform 1 (NF1)

 • Tabellen har et nøglefelt (behøver ikke at være unikt)
 • Der må kun være en værdi af samme type i hver post
 • Alle poster skal være lige lange dvs. have samme antal felter

Lige nu er skemaet menneskelæseligt, men for at få tabellen til at opfylde NF1 skal vi have ændret på nogle ting.

 1. Vi gør lærerens initialer til nøglefelt
 2. Vi inddeler tabellen i 4 kolonner (Initialer, Mentor, Klasse, Antal elever)

Resultatet herunder opfylder de 3 krav til NF1:

 • Der er et nøglefelt
 • Der er kun en værdi af samme type i hver post
 • Alle poster er på 4 felter
Tabel 1 - Mentorer, klasser og elever
Initialer Mentor Klasse Antal elever
tj Thomas Jensen 1a 17
tj Thomas Jensen 2a 22
tj Thomas Jensen 3a 21
ba Bent Andersen 1b 16
ba Bent Andersen 2b 24
ba Bent Andersen 3b 22
cc Christina Carlsen 1x 28
cc Christina Carlsen 2x 31

Normalform 2 (NF2)

 • Tabellen opfylder NF1
 • Der skal være en nøgle i hver tabel, der entydigt bestemmer indholdet. Kaldes en unik nøgle.

For at opfylde NF2 skal tabellen først opfylde NF1, men derudover skal tabellen have en unik nøgle. Lærerens initialer og navn er ikke unik da samme lærer kan have flere klasser. Herunder vælger vi at klassenavnet skal være den unikke nøgle

Tabel 1 - Klasser, mentorer og elever
Klasse (Nøgle) Mentor Navn Antal elever
1a tj Thomas Jensen 17
2a tj Thomas Jensen 22
3a tj Thomas Jensen 21
1b ba Bent Andersen 16
2b ba Bent Andersen 24
3b ba Bent Andersen 22
1x cc Christina Carlsen 28
2x cc Christina Carlsen 31

Normalform 3 (NF3)

 • Tabellen opfylder NF2
 • Hvis der er mere end et felt der kan sættes som nøgle for andre felter skal tabellen opdeles i flere.

NF 2 sikrer, at vi kan tilgå tabellen igennem en unik nøgle og at den er sammenhængende. Men den bliver hurtig uoverskuelig. Derfor vælger vi at analysere tabellen for om den kan splittes op i mindre tabeller, hvor felter der afhænger af andre får deres egne tabeller.

Her vælger vi at opdele tabellen i 3:

 • En tabel der angiver den mentor der er tilknyttet klassen
 • En tabel med informationer om mentoren
 • En tabel med informationer om klassen
Tabel 1 - Klasser og mentorer
Klasse (Primær nøgle) Mentor
1a tj
2a tj
3a tj
1b ba
2b ba
3b ba
1x cc
2x cc

og

Tabel 2 - Mentorer
Mentor (Primær nøgle) Navn
tj Thomas Jensen
ba Bent Andersen
cc Christina Carlsen

og

Tabel 3 - Klasser og elever
Klasse (Primær nøgle) Antal elever
1a 17
2a 22
3a 21
1b 16
2b 24
3b 22
1x 28
2x 31

Fordelen ved at gøre dette er, at vi nu kan tilføje data til tabellerne uden at bryde sammenhængen mellem dem. Vi kan f.eks. udvide tabel 2 og 3 med flere informationer om mentorerne.

Tabel 2 (udvidet) - Mentorer
Mentor (Primær nøgle) Navn Lokale Mobil Mail
tj Thomas Jensen 17 23344517 tj@fakemail.dk
ba Bent Andersen 18 23344518 ba@fakemail.dk
cc Christina Carlsen 19 23344519 cc@fakemail.dk

Tabel 3 (udvidet)- Klasser og elever
Klasse (Primær nøgle) Antal elever Piger Drenge Startår
1a 17 9 8 2016
2a 22 10 12 2015
3a 21 8 13 2014
1b 16 8 8 2016
2b 24 13 11 2015
3b 22 9 13 2014
1x 28 13 15 2016
2x 31 17 14 2015

Ved at anvende normalisering på vores database får vi en opbygning der sikrer at vi ikke har redundans (gentagelser) og inkonsistens (mangel på sammenhæng) i de enkelte tabeller. Det sikrer også, at tabellen bliver nemmere at vedligeholde og udvide med flere informationer.

Hver eneste gang man udvider sin database bør man sikre sig at databasen overholder de tre normaliseringskrav.