MySQL - Opgave EUD

Opret databasen EUD-firma

Du skal i denne opgave oprette nedenstående database, hvor du selv laver tabellen Kunde, men importerer tabellen postnr.

Du skal indsætte 10 kunder i tabellen og vise at du kan lave en søgning så du udskrive kundens fulde navn og adresse

Importer postnumre

I stedet for at indtaste alle postnumre og tilhørende bynavne i vores database, henter vi disse data i en fil og omdanner den til en *.csv-fil (Comma-Separated Values).

Postnumre i *.csv-fil: postnummerfil.csv

Du kan også vælge at hente filen direkte fra Postnord's hjemmeside. Her skal du blot være opmærksom på at filen kommer som en excel fil, og at excel gemmer *.csv-filer med ; som seperator og ikke ,. Hvordan Microsoft får en komma-separeret fil til at være en Semikolon-separeret fil må så stå hen i det uvisse.

For at importere csv-filen skal du gøre to ting før du trykker Udfør:

gå ind i databasen og vælge menuen Importer. og vælg den downloadede fil.

Sætte flueben i "Den første linie af filen indeholder tabellens kolonnenavne... "

Vær opmærksom på at hvis du har eksporteret et regneark til csv ved hjælp af Excel, så skal du ændre feltet "kolonner adskilt med" fra ,;.

Når du trykker udfør er tabellen importeret. Vælg menuen Vis:

Læg mærke til at phpMyAdmin kommer med en advarsel: "Current selection does not contain a unique column". I praksis betyder det, at vi ikke kan rette, kopiere og slette i den.

Gå ind i menuen Struktur og sæt Postnr. til at være Primær nøgle.

Som du kan se medfører det en fejl. Postnummeret 1055 forekommer mere end en gang, og derfor kan feltet ikke være en primærnøgle. Det betyder enten, at vi må fravælge at denne tabel har en primærnøgle, eller vi må rette i filen manuelt for at fjerne alle dubletter af postnumre. Her vælger vi ikke at gøre mere

Ændr tabellens navn til "postnr" ved at gå ind i menuen Operationer og blokken Tabel-indstillinger.

Aflevering

Opgaven afleveres i lectio, i en zippet fil, som indeholder:

  • Databasen
  • En søgning, der giver kundens fulde navn og adresse (navn, adresse, postnr og by)

Vejledning til søgningen kan du finde her: Kald fra flere tabeller