MySQL - Installer XAMPP

For at kunne arbejde med MySQL skal den installeres. På Windows er det lettest at installere en samlet pakke, som giver adgang til en fuld webserver, da det hele er konfigureret fra start. I dette materiale anvendes XAMPP.

Det er vigtigt at du følger guiden og lægger mærke til hvor flueben skal sættes eller fjernes.

Hent XAMPP

Gå ind på siden https://www.apachefriends.org/download.html og hent den version med det højeste versionsnummer (PHP 7.x.x).

Hvad er XAMPP

XAMPP er en pakke af programmer der består af webserveren Apache, databasen MySQL og programmeringssprogene PHP og Perl. X står for styresystemet, og i dette tilfælde betyder det at pakken er tilgængelig for både Windows, Mac og Linux.

Når man har installeret XAMPP har man muligheden for at starte en webserver på sin PC, og webserverens indhold lægges følgende steder for de forskellige styresystemer:

  • Windows
  • Indholdet lægges i mappen C:\xampp\htdocs

  • MAC
  • Indholdet lægges i mappen /Applications/XAMPP/htdocs

  • Linux

Fordele og ulemper

Fordelen ved at anvende XAMPP er, at man har en funktionel webserver, man kan starte op efter behov, og som har alle sine filer liggende i sin egen mappe.

Ulempen er, at man er låst til de versioner som den oprindelige XAMPP installation havde, hvilket kan medføre en sikkerhedsrisiko.

Ønsker man størst mulig sikkerhed og selv kan/vil konfigurere kan det anbefales at installere en fuld webserver. Dette kræver dog et større kendskab til serveropsætning og netværksterminilogier. En Guide til at sætte en webserver op på Ubuntu kan findes her: Webserver med Linux.

Installation af XAMPP

Gå til mappen Overførsler og dobbeltklik på filen xampp-win32-..... Så sættes installationen igang. Herefter kommer der et advarselsvindue.

Der står egentlig en lang forklaring på at du skal installere XAMPP enten i din egen mappe eller på roden (C:). Installationen vil senere foreslå at XAMPP bliver installeret direkte i C:\xampp.

Lad os komme i gang med installationen. Vælg Next>:

Behold alle komponenterne og vælg Next>:

Behold den folder som XAMPP foreslår (C:\xampp):

Det er muligt at udvide XAMPP med installationer af populære web værktøjer som f.eks. WordPress, Drupal og Joomla. Læs mere om dem her: https://bitnami.com/. Fjern fluebenet i Learn more about Bitnami for XAMPP og klik Next>:

Du er nu klar til at installere XAMPP på din computer. Klik Next>:

Under installationen af XAMPP reagerer Windows' indbyggede firewall, og du skal vælge hvilke typer netværk webserveren (Apache) må være tilgængelig på. Vælg Private netværk, f.eks. et hjemme- eller arbejdsnetværk og klik Tillad Adgang:

Herefter vil installationen køre færdig. Vælg Finish når installationen er færdig.

XAMPP FAQ

Windows: https://www.apachefriends.org/faq_windows.html

Mac: https://www.apachefriends.org/faq_osx.html

Første opstart: Windows

Find XAMPP og start programmet. Det første du vil blive spurgt om er hvilket sprog du vil have den på:

Herefter starter XAMPP Control Panel op. For at få fat i en effektiv webserver vælger vi Start ud for Apache og MySQL. Efter tjenesterne er startet op bliver de grønne.

Efter start af tjenester:

Første opstart: Mac

Når XAMPP startes op kommer følgende vindue.

For at starte webserveren og MySQL op skal du vælge fanen Manage Servers, klikke på MySQL Database og vælge Start. Når knappen foran MySQL Database lyser grønt er databasen startet.