Strenge og variabler

Variabler

Variabler er nemmere at vise end at forklare. Se nedestående eksempel.

php > $var = "hej"
php > echo $var;
hej

En variabel er noget information, som programmet kan anvende senere ved at henvise til den betegnelse vi har valgt. I dette tilfælde $var. Der gælder følgende for en variabel:

  • Alle variabler starter med $
  • Et variabelnavn må ikke starte med et tal.

Ændring af variabler

En af fordelene ved at anvende variabler er, at vi kan ændre den løbende.

$var = "Hej";
echo $var;
$var = " med dig";
echo $var;

Det som sker er, at PHP udskriver variablen $var to gange. Første gang er den: "Hej" og anden gang " med dig". Læg mærke til at jeg har indsat et mellemrum før med. Ellers ville der komme til at stå: Hejmed dig

Et andet eksempel med tal kan være:

php > $antal = 10;
php > $pris = 9.95;
php > echo $antal * $pris;
99.5

Det vi kan anvende varibler til er bl.a. at styre input. Hvis vi f.eks. skal anvende en brugers navn, så kan vi oprette variablerne $f_navn og $e_navn. Vi kan altså skrive vores kode så den gælder for alle de navne brugerne kan indtaste.

Variabler i teksts

Ofte har vi brug for at udskrive variabler som en del af en tekst. Se eksemplet herunder

php > $navn = "Thomas";
php > $alder = 47;
php > echo "Mit navn er $navn og jeg er $alder gammel.";
Mit navn er Thomas og jeg er 47 gammel.

Opgave

Lav nedestående tekststykke ved hjælp af PHP hvor de ord der står mellem *'er skal angives som variabler.

	Mit navn er *navn*. Jeg bor i *by* og er *alder* år gammel. Mit telefonnummer er: 
*tlf_nr* og det er en *tlf_mrk*