Estimeret tidsforbrug

Indtastning

Indtast dine vurderinger, og klik herefter på knappen "Beregn":

Optimistisk tidsforbrug:
Sandsynligt tidsforbrug:
Pessimistisk tidsforbrug:
Effektiv arbejdstid pr dag: