Introduktion til Python 3

Introduktion til Python 3

Python er et højniveau programmeringssprog som lægger vægt på at koden er let læselig og kræver så få linier som muligt. Ligesom alle andre programmeringssprog kræver det viden og erfaring at lave større kodearbejde.

Dette materiale er skabt sådan, at du metodisk bliver ført ind i hvordan Python virker ved hjælp af eksempler og forklaringer. For at lære mest muligt bør du indtaste kodeeksemplerne fremfor at kopiere dem, da det vil hjælpe dig til at lære mere effektiv.

Materialet er lavet og testet på Ubuntu 18.04 og Python 3.6.6.

Læs om Python: https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)

Installation

I dette kapitel vil vi gøre computeren klar til at arbejde med Python.

Windows/Mac

For at få den nyeste version skal du gå ind på følgende side: https://www.python.org/downloads/.

Det nyeste versionsnummer kan du se i den gule box øverst.

Programmeringssprog er kendetegnet ved at de er under konstant udvikling. Her vælger vi at anvende den nyeste version af Python3. Den finder du ved at gå ind på følgende side: https://www.python.org/downloads/

_

I dette tilfælde vil det være version 3.6.5, som du så klikker på i tabellen nedenfor. Herefter bliver den hentet så du kan installere Python.

Vælg herefter den fil der passer til dit system.

 • På Windows: Windows x86-64 executable installer
 • På Mac: macOS 64-bit installer
_
_

VIGTIGT: Tilføje Python til stien (Add Python3 to PATH) ved at sætte et fluenben.

På Ubuntu

Ubuntu har Python3 installeret som standard. Du skal blot installere Idle.

Kør kommandoen:

sudo apt install idle3

Vigtige begreber

Seperatorer og tegn

Oprindeligt er programmeringssprog blevet udviklet af sprogfolk. Dvs. at vi anvender tegn i programmering, som vi ville skrive dem.

 • Komma ( , ): Anvendes til at adskille sætningsled
 • Når vi anvender komma ( , ) anvender vi kommaer til at adskille de forskellige led i en sætning. På samme måde bliver , anvendt til at adskille forskellige elementer når vi programmere.

 • Punktum ( . ): Anvendes til at kæde ting sammen.
 • Når vi anvender punktum ( . ) anvender vi det til at kæde ting sammen. Se på f.eks.. Her kæder vi f og eks sammen, så det bliver til et begreb. Vi bruger det også til at kæde sætninger sammen til afsnit.

 • Paranteser: Anvendes til at pakke forskellige elementer inde, så de bliver tolket i en sammenhæng
 • Paranteser anvendes f.eks. til forklaringer. Star Wars (episk rumeventyr) er ...

 • Kolon ( : ): anvendes til at fortælle om en sammenhæng
 • Det kan f.eks. være i lister. Herover bliver det f.eks: Kolon: anvendes til....

Vigtige begreber

Python læser sine inputs som enten værdier eller tegn. Forskellen mellem dem er at værdier kan man regne med men det kan man ikke med tegn. Tegn angives i Python ved at lade dem omslutte af enten udrågstegn eller apostroffer.

Værdier

 • Integers (heltal)
 • F.eks: 1, 4, 19

 • float (decimaltal)
 • F.eks: 3.14, 2.5 ...

  Læg mærke til at . anvendes til at binde heltals og decimalt delen sammen (adskille dem). Det er en typisk fejl man laver når man starter med at programmere.

Tegn

En vigtig ting at forstå ved tekst er det også kan være tal. Man angiver det ved at sætte det i anførselstegn eller i apostroffer, f.eks:

 • "a"
 • "en tekst"
 • '7'

Resultatet er at Python læser alle disse inputs som tegn. Dvs. at man ikke kan beregne "2" + 2 da det er en tekst + en værdi

Når der kun er et enkelt tegn kaldes det en char. Når der er flere kaldes det for en tekststreng eller en string (engelsk)

IDLE

IDLE er en indbygget Pythonfortolker (Pythonshell), der hurtigt giver dig adgang til at bruge programmeringssproget. Her kan taste enkelte kommandoer ind og se output med det samme

_
_

Når Pythonfortolkeren starter op informerer den dig om versionsnr. og operativsystem (Her Windows)

Vær opmærksom på, at de tre pile (>>>) ikke er en del af koden, men viser hvor koden starter. Herunder har jeg indtastet regnestykket

 • 3*6 - som svarer til \( 3 \cdot 6 \)
 • pow(2,10) - som svarer til \( 2^{10} \)
_
_

I dette materiale vil vi starten anvende denne python shell til at lære de mest basale kommandoer. Når du har lært hvordan regnefunktionerne anvendes har du her en meget effektiv lommeregner, så du kan taste dine beregninger ind direkte

Smarte tricks med Idle

 • Kopier kodestykke
 • Flyt curseren til den linie du vil kopiere (med piletasterne) og tryk ENTER

 • Brug historikken
 • Ved at bruge tastekombinationerne Alt+p og Alt+n, kan man bevæge sig henholdsvis fremad og tilbage i de kommandoer man har lavet.

IDLE som IDE

Et IDE (Integrated Development Environment) er et udviklingsmiljø, hvor man har et bedre overblik over sin kode.

Man starter det op ved at bruge tastekombinationen Ctrl+n. Her kan man så indtaste sin kode linie for linie og udføre den.

Her har jeg indtastet et simpelt program, der printer teksttrengen: Nu skal vi igang med Python.

_

For at køre programmet taster du F5.

Er det første gang du kører det skal du først gemme det på harddisken.

_

Klik på OK og navngiv din fil før du gemmer den.

VIGTIGT:

Sørg for en god måde at gemme og navngive dine filer på. Lav en ny mappe hvor du gemmer dine programmer i f.eks: PythonProgrammer. Lav undermapper hvis du mange projekter.

Navngiv så du på filnavnet kan se, hvad programmerne gør f.eks: pythonprogram_introduktion_øvelse_001.py.

En god nmåde at angive navne sparer dig for meget arbejde senere.

Så snart du har gemt programmet bliver det udført i IDLE's pythonshell. Læg mærke til at IDLE bliver genstartet, for at sikre der ikke kører noget gammel kode .

_

Ressourcer på nettet

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/

https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/more.md

https://docs.python.org/3/

http://www.tutorialspoint.com/python/index.htm (skrevet til Python2)