_

Markdown - [M↓]

Markdown er et simpelt formateringssprog, der er hurtigt at lære. Ved hjælp af Markdown og en oversætter kan du lave lave HTML, PDF, Worddokumenter og meget mere på meget kort tid. Ved at anvende skabeloner (CSS og JavaScript til HTML og Words standardskabelon) kan du hurtigt lave dokumenter der også er webtilgængelige.

I denne gennemgang vil jeg tage udgangspunt i markdown editoren Abricotine, som er opensource og kan hentes til Linux, Mac og Windows.

En lille sjov ting er, at markdown logoet også kan skrives ved hjælp af almindelige tegn - [M↓]. På den måde er logoet holdt i markdown sprogets ånd.

Standard tekst

Overskrifter

Overskrifter laves ved at indsætte hashtags (#) og et mellemrum foran. Et # svarer til h1,to ## svarer til h2 osv:

# Overskrift 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
## Overskrift 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
### Overskrift 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Overskrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Overskrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

overskrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

hvis man skriver dokumenter, så er h1 overskriften det samme som titlen på ens dokument. Der må altså kun være en h1 i hvert dokument.

Formatering af tekst

Tekst formatteres ved hjælp af streger, som sættes foran og bagved ord/sætninger.

_ (1 x underscore)
Fremhævet tekst (kursiv)
_ _ (2 x underscore)
Fed tekst (strong)
_ _ _ (3 x underscore)
Fed og kursiv tekst
~ ~ (2 x tilde)
Overstreget tekst
_Fremhævet tekst_
__Fed tekst__
___Fed kursiv tekst___
~~Overstreget tekst~~

Fremhævet tekst

Fed tekst

Fed kursiv tekst

Overstreget tekst

Citater

Citater laves ved at sætte større end (>) foran citatet.

Dette er et citat

> __Murphy's Law__: Anything that can possibly go wrong, does.

Dette er et citat

Murphy's Law: Anything that can possibly go wrong, does.

Tværgående linier

Tværgående linier laves ved at sætte 2 stjerner efter hinanden (***).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
***
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fodnoter

Fodnoter indsættes som referencer i teksten, og ved at skrive fodnoten i bunden af teksten. Abricotine sørger for at henvisningerne fungerer korrekt. Se eksemplet herunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua[^1]. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat[^2].

***

[^1]: Her er fodnote 1
[^2]: Her er fodnote 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 1.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat2.


1. Her er fodnote 1
2. Her er fodnote 2

Lister

Ordnede lister (fortløbende tal) laves ved at skrive 1., 2. osv. Uordnede lister (bullits) laves enten med -, + eller * - alle laver lister med bullits

1. første element
2. andet element
3. tredie element
	
- element 1
- element 2
- element 3
 1. første element
 2. andet element
 3. tredie element
 • element 1
 • element 2
 • element 3

Abricotine kan ikke arbejde med lister der bruger bogstaver.

Afkrydsnings lister

Man kan også oprette lister, hvor man kan markere om de er udført eller ej.

- [X] Opgave 1
- [ ] Opgave 2
- [ ] Opgave 3
- [ ] Opgave 4

Ved at sætte x i [ ] bliver feltet markeret på forhånd. Feltet er interaktivt ved at man klikker på det.

 • Opgave 1
 • Opgave 2
 • Opgave 3
 • Opgave 4

Indlejrede lister

Man indlejrer og blande lister ved at rykke de indlejrede liste elementer ind.

- element 1
- element 2
  - underelement 1
  - underelement 2
- element 3
  - [] undervalg 1
  - [x] valgt undervalg 2
 • element 1
 • element 2
  • underelement 1
  • underelement 2
 • element 3
  • undervalg 1
  • valgt undervalg 2

Links

Links kan indsættes ved at kopiere direkte:

https://www.google.com

Skal linket have et andet navn, eller indsættes midt i tekst skal det gøres på følgende måde:

[Linkets navn](linkets fulde adresse)
Du kan søge på nettet ved at bruge [Google](https://www.google.com).

Du kan gå til forsiden på Vidas.dk [ved at klikke her](https://www.google.com "Googles hjemmeside"), og du får vist titlen når du holder musen over linket.

Du kan søge på nettet ved at bruge Google.

Du kan gå til forsiden på Vidas.dk ved at klikke her, og du får vist titlen når du holder musen over linket.

Denne metode bør anvendes hvis man vil senere vil kunne konvertere sit dokument til andre formater.

Det kan også gøres med referencer

Hjemmeside [vidas][reference_a]

[Danmarks Radio][1]

Det kan også bare være [den rene reference]

[reference_a]: http://www.vidas.dk
[1]: http://www.dr.dk
[den rene reference]: https://www.google.com

Hjemmeside vidas

Danmarks Radio

Det kan også bare være den rene reference

Anker

Ankre er henvisninger der fungerer inden for det enkelte HTML-dokument. Læg mærke til at du skal lave selve ankeret med "rigtig" HTML-kode. Hvis du vil lave

Hvis man vil lave ankre henvisninger (links) indenfor ens dokument anvender man ankre.

	<a id="top"></a>
[Gå til bunden](#bund)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

[Gå til toppen](#top)
<a id="bund"></a>

Gå til bunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gå til toppen

Tabeller

Tabeller laves ved at "tegne" dem. De skal ikke tegnes korrekt for markup formaterer det korrekt

Tabeloverskrift 1 | Tabeloverskrift 2 | Tabeloverskrift 3 
---|---|---
Felt 1,1 | Felt 1,2 | Felt 1,3 
Felt 2,1 | Felt 2,2 | Felt 2,3 
Tabeloverskrift 1 Tabeloverskrift 2 Tabeloverskrift 3
Felt 1,1 Felt 1,2 Felt 1,3
Felt 2,1 Felt 2,2 Felt 2,3

Den anden linie fortæller hvordan tabellen skal formateres. De tre streger fortæller at der skal være en ramme omkring de enkelte felter i tabellen. Ved at indsætte kolon for og efter stregerne kan man bestemme om kolonne teksten skal være venstre, centralt eller højrestillet.

Tabeloverskrift 1 | Tabeloverskrift 2 | Tabeloverskrift 3 
---|:---:|---:
Felt 1,1 | Felt 1,2 | Felt 1,3 
Felt 2,1 | Felt 2,2 | Felt 2,3 
Tabeloverskrift 1 Tabeloverskrift 2 Tabeloverskrift 3
Felt 1,1 Felt 1,2 Felt 1,3
Felt 2,1 Felt 2,2 Felt 2,3

Udelader man kolon, så vil teksten automatisk blive venstrestillet.

Billeder

Hvis man ønkser at indsætte et billede kan det gøres enten inline eller med reference:

Billede af Tux		
		
![alt text](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png)

Billede af Tux

alt text

På samme måde som ovenfor kan man henvise til billedet ved hjælp af en reference.

![alt text][logo]

[logo]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png

Hvis man vil have at der skal være en tekst over billedet når man holder musen over skal man tilføje dette i anførselstegn efter .

![alt text](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png "Tux - Linux logo" )

![alt text][logo]

[logo]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png "Tux - Linux logo"

Matematik

Rigtig mange markup language programmer giver adgang til at skrive \( L_aT^eX \) direkte ind i koden. Det gøres ved at skrive Latex koden imellem 2 $$ (dollartegn).

Løsningen for en andengradsligning: $$ x = \frac{-b \pm \sqrt D}{2a} $$		
		
Herunder er formlen for varians ved en stikprøve

$$ s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^k (m_i- \overline x)^2 \cdot h_i $$

Løsningen for en andengradsligning:

Herunder er formlen for varians ved en stikprøve

Du kan finde et overblik over de mest anvendte Latex koder her: mat_notation.html

Kode

Når man taler om kode er det enten indlejret eller blokke af kode.

 • Indlejret kode
 • Indlejrede koder sættes der enkelte back-tics (`) omkring hvis det skal vises som kode

 • Blokke af kode
 • Her sætter man tre back-tics (`) omkring koden. De indledende back-tics efterfølges af det programmeringssprog man anvender

For at udskrive noget i Python indsættes det i `print()` funktionen

For at udskrive en blok af kode sætter man det imellem 3 back-tics og angiver programmeringsssproget bagefter

``` python
for i in range(1,7):
	print(i)
```

For at udskrive noget i Python indsættes det i print() funktionen

For at udskrive en blok af kode sætter man det imellem 3 back-tics og angiver programmeringsssproget bagefter

for i in range(1,7):
	print(i)

Cheat sheets

Markdown cheatsheat: https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet

Commonmark.org: http://commonmark.org/help/

Guide: https://zapier.com/blog/markdown-html-export/