_
_
Markdown - [M↓]

Markdown er et formateringssprog, der er langt lettere at beherske end f.eks. HTML, som kræver tags både før og efter. På mange måder er markdown langt mere intuitiv og effektivt at arbejde med i den daglige produktion af tekst.

Fordelen ved Markdown sproget er, at det kan oversættes direkte til f.eks. HTML, og derfor kan man ved hjælp af CSS og JavaScript skabe nogle effektive skabeloner.

I denne gennemgang vil jeg tage udgangspunt i markdown editoren Abricotine, som er opensource og kan hentes til Linux, Mac og Windows. Jeg har også tilpasset en række af konfigurationsfilerne, for at lave et output der:

 • ... svarer til output på vidas.dk
 • ... lever op til de krav der stilles til dokumentationer og mindre opgaver i gymnasiet, med understøttelse for Latex og visning af programmeringskode.
 • Der kan gemmes som PDF ved at printe fra HTML-output

En lille sjov ting er, at markdown logoet også kan skrives ved hjælp af almindelige tegn - [M↓]. På den måde er logoet holdt i markdown sprogets ånd.

Markdown formatet

I gennemgangen af koden har jeg anvendt output fra Abricotine, med de de ændringer der foreslås i dette dokument. Du kan med fordel gå ned og installere Abricotine og prøve de enkelte formateringskoder af.

Tekst

Escape'd tegn

Skal man anvende tegn i sin tekst, der også anvendes i markup language, skal man "escape" dem. Det gøres ved at indsætte \ (backslash) foran. Det gælder følgende tegn:

\ backslash ` backtic * asterisk _ underscore
{} curly brackets [] brackets () Paranteser # hash
+ plus - minus . punktum ! udråbstegn

Overskrifter

	
# Overskrift 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
## Overskrift 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
### Overskrift 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
	
Overskrift 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Overskrift 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

overskrift 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

sdff

Vær opmærksom på, at hvis man skriver dokumenter, så er h1 overskriften det samme som titlen på ens dokument.

Det er den "overskrift" dokumentet er lavet under.

Formatering af tekst

	
_Kursiv tekst_ (*Kursiv tekst*)
__Fed tekst__ (**Fed tekst**)
___Fed kursig tekst___ (***Fed kursiv tekst***)
~~Overstreget tekst~~
	

Kursiv tekst

Fed tekst

Fed kursiv tekst

Overstreget tekst

Citater

	
Dette er et citat

> __Murphy's Law__: Anything that can possibly go wrong, does.

	

Dette er et citat

Murphy's Law: Anything that can possibly go wrong, does.

Tværgående linier

	
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
***
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fodnoter

Fodnoter indsættes som referencer i teksten. Abricotine sørger for at henvisningerne fungerer korrekt.

	
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[^1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[^2]

***

[^1]: Her er fodnote 1
[^2]: Her er fodnote 2
	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.2


1. Her er fodnote 1
2. Her er fodnote 2

Lister

Lister laves enten med -, + eller *. I alle tilfældene får man en liste med bullits

	
- element 1
- element 2
- element 3
	
 • element 1
 • element 2
 • element 3

Hvis man vil have den til at anvende tal eller bogstaver skriver man det i stedet de ovenstående tegn. Da joblin er et simpelt notesværktøj arbejder det ikke med indlejrede lister, som markup,language ellers gør.

Afkrydsnings lister

Man kan også oprette lister, hvor man kan markere om de er udført eller ej.

	
- [X] Opgave 1
- [ ] Opgave 2
- [ ] Opgave 3
- [ ] Opgave 4
	

Ved at sætte x i [ ] bliver feltet markeret på forhånd. Feltet er interaktivt ved at man klikker på det.

 • Opgave 1
 • Opgave 2
 • Opgave 3
 • Opgave 4

Indlejrede lister

Man indlejrer og blande lister ved at sætte en tabulatorer foran de liste element man vil have ind under de andre.

	
- element 1
- element 2
  - Underelement 1
  - Underelement 2
- element 3
  - [] undervalg 1
  - [x] valgt undervalg 2
	
 • element 1
 • element 2
  • Underelement 1
  • Underelement 2
 • element 3
  • undervalg 1
  • valgt undervalg 2

Henvisninger

Links kan indtastes direkte på følgende måder:

	
https://www.google.com

www.google.com

google.com
	

Vil man lave den inline kan det gøres som her. Læg mærke til, at det skal være den fulde sti.

	
Her er et link du kan klikke på til [Google](https://www.google.com)

Her er et link du kan klikke på til [Google](https://www.google.com "Googles hjemmeside"), og som får en titel når du holder musen over linket.
	

Her er et link du kan klikke på til Google

Her er et link du kan klikke på til Google, og som får en titel når du holder musen over linket.

Denne metode bør anvendes hvis man vil senere vil kunne konvertere sit dokument til andre formater.

Det kan også gøres med referencer

	
Hjemmeside [vidas][reference_a]

[Det blå gymnasium][1]

Det kan også bare være [den rene reference]

[reference_a]: http://www.vidas.dk
[1]: http://www.vestfyns.dk
[den rene reference]: https://www.google.com
	

Hjemmeside vidas

Det blå gymnasium

Det kan også bare være den rene reference

Anker

Ankre er henvisninger der fungerer inden for det enkelte HTML-dokument. Læg mærke til at du skal lave selve ankeret med "rigtig" HTML-kode. Hvis du vil lave

Hvis man vil lave ankre henvisninger (links) indenfor ens dokument anvender man ankre.

	
<a id="top"></a>
[Gå til bunden](#bund)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[Gå til toppen](#top)
<a id="bund"></a>
	

Gå til bunden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Gå til toppen

Tabeller

Tabeller laves ved at "tegne" dem. De skal ikke tegnes korrekt for markup formaterer det korrekt

	
Tabeloverskrift 1 | Tabeloverskrift 2 | Tabeloverskrift 3 
---|---|---
Felt 1,1 | Felt 1,2 | Felt 1,3 
Felt 2,1 | Felt 2,2 | Felt 2,3 
	
Tabeloverskrift 1 Tabeloverskrift 2 Tabeloverskrift 3
Felt 1,1 Felt 1,2 Felt 1,3
Felt 2,1 Felt 2,2 Felt 2,3

Den anden linie fortæller hvordan tabellen skal formateres. De tre streger fortæller at der skal være en ramme omkring de enkelte felter i tabellen. Ved at indsætte kolon for og efter stregerne kan man bestemme om kolonne teksten skal være venstre, centralt eller højrestillet.

	
Tabeloverskrift 1 | Tabeloverskrift 2 | Tabeloverskrift 3 
---|:---:|---:
Felt 1,1 | Felt 1,2 | Felt 1,3 
Felt 2,1 | Felt 2,2 | Felt 2,3 
	
Tabeloverskrift 1 Tabeloverskrift 2 Tabeloverskrift 3
Felt 1,1 Felt 1,2 Felt 1,3
Felt 2,1 Felt 2,2 Felt 2,3

Udelader man kolon, så vil teksten automatisk blive venstrestillet.

Billeder

Hvis man ønkser at indsætte et billede kan det gøres enten inline eller med refenrence:

	
Billede af Tux		
		
![alt text](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png)
	

Billede af Tux

alt text

På samme måde som ovenfor kan man henvise til billedet ved hjælp af en reference.

	
![alt text][logo]

[logo]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png

	

Hvis man vil have at der skal være en tekst over billedet når man holder musen over skal man tilføje dette i anførselstegn efter .

	
![alt text](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png "Tux - Linux logo" )

![alt text][logo]

[logo]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Tux.png "Tux - Linux logo"
	

Matematik

Rigtig mange markup language programmer giver adgang til at skrive \( L_aT^eX \) direkte ind i koden. Det gøres ved at skrive Latex koden imellem 2 $$ (dollartegn).

	
Løsningen for en andengradsligning: $$ x = \frac{-b \pm \sqrt D}{2a} $$		
		
Herunder er formlen for varians ved en stikprøve

$$ s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^k (m_i- \overline x)^2 \cdot h_i $$
	

Løsningen for en andengradsligning:

Herunder er formlen for varians ved en stikprøve

Du kan finde et overblik over de mest anvendte Latex koder her: mat_notation.html

Kode

Når man taler om kode er det enten indlejret eller blokke af kode.

 • Indlejret kode
 • Indlejrede koder sættes der enkelte back-tics (`) omkring hvis det skal vises som kode

 • Blokke af kode
 • Her sætter man tre back-tics (`) omkring koden. De indledende back-tics efterfølges af det programmeringssprog man anvender

	
For at udskrive noget i Python indsættes det i `print()` funktionen

For at udskrive en blok af kode sætter man det imellem 3 back-tics og angiver programmeringsssproget bagefter

``` python
for i in range(1,7):
	print(i)
```
	

For at udskrive noget i Python indsættes det i print() funktionen

For at udskrive en blok af kode sætter man det imellem 3 back-tics og angiver programmeringsssproget bagefter

		
for i in range(1,7):
	print(i)
	

Cheat sheets

Markdown cheatsheat: https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet

Commonmark.org: http://commonmark.org/help/

Guide: https://zapier.com/blog/markdown-html-export/